logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Академічна мобільність студентів в Україні - курсова робота

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………3

Розділ 1. Визначення академічної мобільності студентів та  її  забезпечення…………………………………………………………………….5

1.1.         Академічна  мобільність  студентів – запорука успішної конкурентоспроможності майбутнього фахівця …………………………….5

1.2.         Документальне, інфраструктурне, кадрове, інформаційне  забезпечення  академічної мобільності  студентів………………………….14

Розділ 2. Розвиток  академічної мобільності студентів  в  Україні ..19

2.1. Основні тенденції розвитку  академічної  мобільності  українських студентів ……………………………………………………………………….19

2.2. Проблеми академічної  мобільності  студентів  в Україні……...24

2.3. Досвід  запровадження  в Україні  міжнародного  співробітництва  в  розвитку мобільності в системі вищої  освіти….…………………………26

Розділ 3. Дослідження  академічної  мобільності  українських студентів  методом побудови дерева класифікації………………………………………32

Висновки………………………………………………………………….41

Список використаної літератури………………………………………44

Додатки…………………………………………………………………..47

ВСТУП

В даний час одним із завдань сучасної вищої школи в Україні є удосконалення процесу освіти, а так само підвищення його доступності, якості та ефективності.

У вирішенні даної задачі важливу роль має розвиток академічної мобільності студентів. Тому і виникає необхідність у вивченні і аналізі всіх сторін цього процесу з метою подальшого використання.

Під академічної мобільністю розуміють перебування учня або викладача в іншому освітньому або науковій установі (у своїй країні або за кордоном) для навчання, викладання, проведення  досліджень або підвищення кваліфікації. Як правило, перебування в іншому закладі не перевищує одного року. Внутрішня (національна) академічна мобільність студентів - це навчання в національних університетах в межах однієї країни.

Академічну мобільність розглядають як незамінний компонент Болонського  процесу, засіб формування єдиного європейського освітнього та  наукового  простору.

Забезпечення мобільності передбачає впровадження процедур взаємного  визнання  періодів  навчання  та навчальних дисциплін, результатів оцінювання навчальних досягнень, індивідуалізацію освітніх траєкторій, створення сприятливих організаційних умов для навчання студента поза свого університету.

Актуальність теми. Феномен академічної мобільності, в силу деяких об'єктивних і суб'єктивних причин поки ще не одержав досить широкого поширення в Україні, тим не менше викликає все більш пильну увагу не тільки  працівників  освіти, але й дослідників, перш за все соціологів.

Проте, заради справедливості, зауважимо, що інтерес соціальних вчених до даного феномену актуалізується не стільки в його системних дослідженнях, скільки  в  різних  формах  наукової комунікації: конферен-ціях, семінарах, форумах, у тому числі віртуальних.  Питання, які зазвичай розглядаються в рамках таких конференцій, стосуються досить широкого кола проблем академічної мобільності: від її масштабів  до тих загальнонаціональних, державних і індивідуальних ризиків, які вона може спричинити.

При  цьому  обговорення всіх цих питань, як правило, не грунтується на достовірній інформації, наприклад, про  рівень  поширеності  даного явища (в Україні офіційна статистика про масштаби академічної мобільності практично відсутня)  або  про характеристики людського капіталу, яким може "збагатитися", який  може втратити наша країна, якщо прагнення досить  великої  частини  українського  студентства продовжити  свою  оcвіту зa кордоном буде реалізовано.

Метою дослідження  даної  курсової  роботи  є  визначення академічної мобільності студентів та  її  забезпечення та   розвиток   академічної  мобільності студентів  в  Україні.

Завдання дослідження  даної  курсової  роботи :

- розглянути       академічну  мобільність  студентів – запоруку успіш-ної  конкурентоспроможності майбутнього фахівця ;

- розглянути       документальне, інфраструктурне, кадрове, інформа-ційне  забезпечення  академічної мобільності  студентів;

- розглянути основні тенденції розвитку  академічної  мобільності  українських студентів ;

- розглянути  проблеми академічної  мобільності  студентів  в Україні

- розглянути досвід  запровадження  в Україні міжнародного  співробітництва  в  розвитку мобільності в системі вищої  освіти;

- дослідити  академічну  мобільність українських студентів  методом побудови дерева класифікації

Об’єктом дослідження  даної курсової роботи є академічна нобіль-ність студентів в Україні, а предметом є  запровадження  в Україні  академіч-ної  мобільності  в  системі  вищої  освіти.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: