logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Класний колектив як один з факторів формування особистості розумово відсталих підлітків у допоміжній школі - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ

Розділ 1.Педагогічна характеристика дітей з розумовою відсталістю

1.1 Поняття «розумова відсталість», ознаки  та причини її виникнення

1.2. Класифікація розумово відсталих дітей

1.3. Роль класного колективу допоміжної школи у формуванні особистості розумово відсталих дітей.

Розділ 2. Експериментальна перевірка ролі класного колективу допоміжної школи  у формуванні особистості розумово відсталих підлітків.

2.1. Організація експерименту та обґрунтування вибору

методів дослідження

2.2. Аналіз отриманих результатів

2.3. Форми роботи та шляхи підвищення ефективності організації

та виховання класного колективу у допоміжній школі

Висновки

Список літератури

Додатки

 

Вступ

Актуальність.  Порушення розумового розвитку - досить складна й одночасно недостатньо розкрита на сьогодні особливість перебігу розвитку дитини. Розумова відсталість – це виразне, незворотне системне порушення пізнавальної діяльності, яке виникає внаслідок дифузного органічного пошкодження кори головного мозку [7, с. 65].

Відомо, що одна з першопричин порушення розумового розвитку -  органічне ураження головного мозку плоду у внутрішньоутробний період. Водночас ця особливість дитини не обмежує її можливості розвиватися та жити у суспільстві, маючи власні перспективи. Порушення розумового розвитку — лише особливий розвиток дитини, який не вичерпує усіх її потенційних можливостей.

Питання, пов’язані з вивченням розумової відсталості, відносяться до числа найбільш важливих в дефектології. Займаються ними не тільки олігофренопедагоги, а й фахівці суміжних наук: психологи, невропатологи, психіатри, ембріологи, генетики.

Увага до проблем розумової відсталості викликана тим, що кількість людей з цим видом аномалій не зменшується. Про це свідчать статистичні дані по всіх країнах світу. Ця обставина робить первинним питання про створення умов для максимальної корекції порушень розвитку дітей.

Унашій країні навчально – виховна робота з розумово відсталими дітьми здійснюється у допоміжних школах системи освіти і охорони здоров’я.

Виходячи з положення Л. С. Виготського про наявність загальних закономірностей нормального і аномального розвитку, вважаємо, що формування спілкування з навколишніми людьми у розумово відсталих школярів протікає за тими ж законами, які визначають розвиток дитини, що нормально розвивається, зокрема, класний колектив відіграє важливу роль у формуванні особистості розумово відсталих дітей. Все це зумовлює актуальність нашого дослідження.

Методологічна основа дослідження. Питання виховання підлітків розглядали багато вчених: А.С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, А. Т. Куракін, А.Ю. Гордін, О. Н. Степанова, В. В. Андреєва, І. П. Підласий та ін..

Провідною думкою усіх вчених є та, що класний колектив являється  одним з важливих факторів формування особистості дитини.

Теорії з формування колективу розумово відсталих школярів розробляли Л. Виготський, Н. Коломинський, М. Виноградова, С. Миронова, В. Синьов, Л. Шипіцина, І. Семенченко, Л. Кузнєцова, С. Рубінштейн та інші.

Метою нашого дослідження є вивчення організації та виховання класного колективу у допоміжній школі як одного з важливих факторів формування особистості розумово відсталих підлітків.

У відповідності з метою перед на нами стоять такі завдання:

  1. Здійснити педагогічну характеристику дітей з розумовою відсталістю.
  1. Дослідити причини виникнення розумової відсталості.
  1. Визначити роль класного колективу допоміжної школи у формуванні особистості розумово відсталих підлітків.
  1. Експериментальним шляхом дослідити ефективність організації та виховання класного колективу розумово відсталих підлітків. Проаналізувати результати експерименту.
  1. Визначити форми роботи та шляхи підвищення ефективності організації та виховання класного колективу у допоміжній школі.

Об’єктом дослідження є розумово відсталі підлітки.

Предметом – класний колектив у допоміжній школі.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: