logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Мотиви навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю - курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП

3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

6

1.1.         Наукові підходи до проблеми мотивації навчальної діяльності

6

1.2.  Відмінні особливості мотивів навчальної діяльності здорових та розумово відсталих учнів

10

1.3. Теоретична основа формування навчальної діяльності у учнів з розумовою відсталістю

14

Висновки з розділу 1

17

РОЗДІЛ 2.        Програма та принципи корекційної роботи по формуванню позитивної мотивації до навчання у розумово відсталих учнів

18

2.1 Принципи формування мотивації до навчання у розумово відсталих учнів

18

2.2. Програма корекційної роботи по формуванню позитивної мотивації до навчання у розумово відсталих учнів

22

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

28

ВСТУП

Грунтовна зміна та вдосконалення корекційної педагогіки сучасності вимагає від вчителя постійного оновлення теоретико – методологічних основ, створення умов для розвитку і самореалізації учнів з особливими навчальними потребами. Розвиток учнів з розумовою відсталістю підпорядкований тим же закономірностям, що й розвиток здорової дитини. Це основні закономірності розвитку визначені Л.С. Виготським: неперервність, нерівномірність, наявність сенситивних періодів розвитку, стрибкоподібність, компенсаторність, зміна кількісних перетворень на якісні, особливий розвиток вищих психічних функцій (вищі психічні функції виникають як форма співробітництва з іншими, лише пізніше стають внутрішніми функціями, вони відрізняються опосередкованістю, усвідомленістю, довільністю, системністю) [19]. В розвитку розумово відсталої, як і в розвитку нормальної дитини відбуваються не тільки кількісні, а й якісні зміни, тому визначення розумового розвитку лише кількісними показниками не відповідає дійсності. Інтелектуальні успіхи залежать не тільки від рівня недорозвиненості розуму, а від впливу цілої групи факторів, перш за все соціальних. Л.С. Виготський відзначав, що прояви розумової відсталості мають не тільки первинну (органічну) основу, а можуть бути і вторинними, які є наслідком ставлення соціуму до розумової недостатності дитини, неправильного виховання.  Він погоджується з В. Штерном, що «окремі функції можуть представляти ухилення від норми і все ж особистість чи організм загалом можуть належати до зовсім нормального типу. Дитина з дефектом не є неодмінно дефективною дитиною. Від результату соціальної компенсації, тобто кінцевого формування її особистості в цілому, залежить ступінь її дефективности і нормальності» [7, с.8].

Зважаючи на вище наведені положення, дослідження  теоретико-методологічних основ  вивчення мотивів навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю є актуальним і корисним для подальшої роботи по вдосконаленню методики взаємодії з такими дітьми в процесі навчальної діяльності і створення умов для максимального прояву їх пізнавальних можливостей.

Питання мотивації навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю в тому чи іншому аспектах освітлювалося багатьма вченими психологами та педагогами ще з минулого століття А. Адлером, П. П. Блонським, Л.С. Виготським, Р. Гюртлером,  Л.  В.  Занковим, Л. Ліндвордсом, М. Монтессорі, М. С. Певзнер, І.М. Соловйовим, П. Я. Трошиним, В. Штерном, В.Ф. Шаталовим та інш. [1, 2, 7, 8, 19, 20, 24].

Донині актуальні та не зовсім втілені у практику положення Л.С Виготського про компенсаторні можливості психіки розумово відсталих дітей, про необхідність спиратися в їх розвитку на збережені інтелектуальні функції [7].

Вимоги економічного та соціального життя постійно змінюються, особливо швидко ці зміни відбуваються останнім часом, інформаційний потік та темп цих змін вимагають все більших інтелектуальних можливостей та вмінь від здорових людей, тому особливо актуальним зараз є питання стимуляції розвитку  пізнавальних можливостей розумово відсталих учнів.

Мета дослідження: дослідити теоретико-методологічні основи вивчення мотивів навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю.

Об’єкт дослідження: навчальна діяльність.

Предмет дослідження: мотиви навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю.

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання:

  1. дослідити і проаналізувати основні наукові підходи до вивчення даної проблеми;
  1. виявити особливості мотивації навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю;
  1. теоретично обгрунтувати формування мотивації навчальної діяльності в учнів з розумовою відсталістю;
  1. розробити програму розвитку мотивації навчальної діяльності.

Для вирішення поставлених завдань у роботі були використані методи дослідження: теоретико-методологічний аналіз літератури з даної проблеми.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: