logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Інформаційні потреби молоді та особливості їх задоволення - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ                                                                                              3

1. Поняття потреб                                                                          5

2. Молодь як соціальна група                                                                10

3. Інформаційна потреба та її дослідження                                  15

4. Інформаційна культура молоді як соціальної групи                        22

Висновки                                                                                        33

Список використаних джерел                                                                35


 

Вступ

Актуальність теми. Представники різних наук про людину і суспільство вважають потреби основним джерелом активності особистості. В останні десятиріччя з’явилося немало публікацій, присвячених висвітленню проблематики потреб і пов`язаних з нею проблем мотивації, установки, діяльності, емоцій, волі, стимулювання та ін. Психологами, педагогами, філософами, соціологами, економістами, представниками інших наук здійснено різні спроби класифікації людських потреб, вироблених цивілізацією, вивчалися умови, що сприяють активізації людської діяльності, ефективному стимулюванню, оптимізації споживання, формуванню різних потреб, у тому числі й розумних, проблема розвитку особистості, основної (діалектичної) суперечності розвитку суспільства та інші проблеми.

Сучасне людство існує в добу постмодернізму і розвиненого інформаційного суспільства, коли трансформація соціальної реальності змушує нас все більше уваги приділяти віртуальній реальності мережі Інтернет, яка є середовищем впливу на користувачів. Формування та задоволення інформаційних потреб в умовах інформаційного суспільства визначають молодь не тільки як читача, а й як споживача інформаційних ресурсів.

Однією з найнезахищеніших у цьому контексті вбачається молодь, яка є особливою соціальною групою, що характеризується виконанням у суспільстві певних функцій, однозначною детермінованістю поведінки членів групи, цілісністю та самостійністю відносно інших соціальних груп, специфічними соціально-психологічними рисами та системою цінностей. Удосконалення будь-яких процесів в нових соціокультурних умовах потребує врахування змін сутнісних характеристик суспільства, його ставлення до особистості.

Серед основних ознак культури постіндустріального суспільства культурологи називають «культ інформації, знання» та «культ людини», особливо тієї, котра сприяє нарощуванню та вдосконаленню знання, інформаційних технологій. «Головною умовою благополуччя кожної людини і кожної держави стає знання, здобуте завдяки безперешкодному доступу до інформації й умінню працювати з нею» [14, с. 164].

В науках про людину все ще не вироблено єдиного погляду навіть на самі поняття «потреба», «стимул», не визначено достатньою мірою, які основні ознаки відрізняють потребу від явищ, що за своєю структурою чи функцією подібні до неї, тобто від потягів, бажань, прагнень, інтересів, мотивів і т. ін., що веде до різнобою в розумінні цих явищ і, відповідно, в застосуванні понять, що їх відображають у практиці навчально-виховної, організаційної та управлінської діяльності. Не розроблено єдиних критеріїв класифікації потреб, не висвітлено з достатньою повнотою і конкретністю механізм їх формування, що, безумовно, утруднює вирішення завдання формування розумної сфери потреб членів сучасного демократичного суспільства, що декларує «всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства» [7].

Зазначені проблеми потребують вирішення, адже без теоретичної ясності проблем, як відомо, неможливо достатньо ефективно вирішувати їх на практиці. Все викладене вище робить особливо актуальним не стільки нагромадження нових фактів, скільки осмислення в системі уже зібраних даних, що й зумовило вибір теми нашого дослідження.

Метою роботи є дослідження інформаційних потреб молоді та визначення особливостей їх задоволення. У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Визначити поняття потреб.

2. Окреслити молодь як соціальну групу.

3. Проаналізувати інформаційну потребу та її дослідження.

4. Вивчити інформаційну культуру молоді як соціальної групи.

Об’єктом дослідження є інформаційні потреби. Предметом – молодь як соціальна категорія.

Структура роботи складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок
написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: