logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Ознайомлення учнів із згинанням і складанням паперу, технікою оригамі - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1. Теоретико-методологвчні основи ознайомлення учнів

із згинанням і складанням паперу, технікою оригамі

1.1. Специфіка розвитку дітей молодшого шкільного віку                           5

1.2. Теоретичні аспекти ознайомлення учнів початкових класів

із роботою з папером                                                                                       7

1.3. Взаємозв'язок роботи з папером та розвитку дітей

шкільного віку                                                                                                 13

Розділ 2. Аналіз результатів експериментального дослідження

2.1. Організація проведення експерименту з ознайомлення учнів

із згинанням і складанням паперу, технікою ори гамі                                            15

2.2. Аналіз результатів дослідження з питань розвитку

у дітей середнього дошкільного віку дрібної моторики руки                      19

Висновки                                                                                                 24

Список використаної літератури                                                           26

Додатки                                                                                                   29

 

Вступ

Актуальність дослідження. В умовах ринкових суспільних відносин усвідомлюється нагальна потреба використання нових форм діяльності, зумовлених тенденціями розвитку полікультурної моделі суспільства, яка характеризується особливою увагою до проблем проектування – соціального моделювання, деконструктивного системного аналізу, некласичних методів творчості. Зміна соціальних відносин в Україні вимагає створення конкурентно спроможного матеріального середовища. Для цього учням необхідно володіти конструктивними уміннями, педагогічні умови формування яких ще не були предметом наукового дослідження в умовах функціонування школи першого ступеня.

Взаємодії художньої і трудової діяльності в шкільній системі приділяли увагу вітчизняні і зарубіжні класики педагогічної науки: А.Бакушинський, Г.Ващенко, Г.Кершенштейнер, А.Макаренко, В.Сухомлинський, К.Ушинський, С.Шацький, О.Шумілін.Питаннями впровадження проектно-художньої діяльності в практику початк ової школи займалися Л.Вержиківська, В.Вільчинський, Н.Конишева, Л.Маліновська, Б.Неменський, С.Свид, В.Сирота, В.Тименко, М.Фішер, В.Шпільчак.

Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування навчальних умінь у школярів є предметом теоретичних і експериментальних досліджень І.Беха, А.Боброва, Е.Кабанової-Меллер, Н.Менчинської, О.Скрипченка, А.Усової, Д.Хамбліна, І.Якиманської. Але, виділяючи основні типи сприймання особистості (конкретний, візуальний і аудіальний), дослідники лишають поза увагою їх вплив на вибір дитиною засобів художньої виразності для втілення своїх творчих задумів. У вищезгаданих роботах не прослідковується значення взаємодії мислення і уяви в процесі проектно-художньої діяльності.

У дослідженнях Г.Кирія, Є.Мілеряна, П.Перепелиці, Р.Пономарьової, О.Проскури, Е.Фарапонової конструктивні уміння розглядаються не як інтегральні проектувальні уміння, а як один з основних видів загальнотрудових умінь або умінь конструктивно-технічних.

Проте, у зазначених дослідженнях не приділено належної уваги ознайомленн. учнів із згинанням і складанням паперу, технікою оригамі

Метою дослідження є ознайомлення учнів із згинанням і складанням паперу, технікою оригамі.

Об’єктом дослідження є особливості дітей середнього молодшого віку. Предметом - застосування методів і прийомів навчання учнів початкових класів з згинання і складання паперу, техніка оригамі.

У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

  1. Вивчити специфіку розвитку дітей середнього молодшого шкільного віку.
  1. Проаналізувати теоретичні аспекти ознайомлення учнів початкових класів із роботою з папером.
  1. Визначити взаємозв'язок роботи з папером та розвитку дітей молодшого шкільного віку.
  1. Зорганізувати проведення експерименту з ознайомлення учнів із згинанням і складанням паперу, технікою ори гамі
  1. Дослідити результати дослідження експерименту

Методи дослідження: теоретичний аналіз: вивчення психологічної, педагогічної, методичної літератури з досліджуваної проблеми, систематизація та узагальнення отриманої інформації; емпіричні методи: спостереження, бесіда, констатуючий, формуючий, контрольний експеримент, тестування, аналізпродуктів діяльності; статистичні методи обробки даних: кількісний та якісний аналіз.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: