logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Соціально-психологічні особливості функціонування сучасної сім'ї - магістерська робота з психології

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ РОЛЕЙ В СІМ’Ї ЯК ФАКТОРУ ТРИВАЛОСТІ ШЛЮБУ 1.1. Поняття сім’ї та шлюбу у психологічній науці 1.2. Вплив рольових очікувань на характер сімейного спілкування подружжя 1.3. Суб’єктивні та об’єктивні показники задоволеності шлюбом 1.4. Основні умови розподілу соціальних ролей між шлюбними партнерами 1.5. Сімейно-рольові очікування та гендерно-рольова диференціація сім’ї Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА КОРЕКЦІЇ СТОСУНКІВ ШЛЮБНОЇ ПАРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 2.1. Поняття та ознаки шлюбних стосунків 2.2. Соціально-психологічні чинники подружніх стосунків 2.3. Кризова сім`я як приклад соціально вразливої категорії населення 2.4. Сімейні кризи як фактор формування зрілості сімейних відносин Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СІМ′Ї 3.1. Методика проведення експериментального дослідження особливостей розподілу ролей в сім’ї як фактору тривалості шлюбу 3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження особливостей розподілу ролей в сім’ї як фактору тривалості шлюбу Висновки до роздолу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79 ДОДАТКИ 84 ВСТУП Актуальність дослідження. Сім'я є предметом вивчення багатьох суспільних наук. Кожна з цих наук прагне зазначити свою дефініцію сім'ї та визначити її функції. З точки зору змісту, структури і форми, сім'я є історично змінною соціальною групою, універсальними ознаками якої є система родинних відносин, забезпечення та розвиток соціальних та індивідуальних якостей особистості і здійснення певної економічної діяльності. Всі, хто вступає у шлюб, сподівається на благополучне та щасливе подружнє життя. Але не завжди виправдовуються надії, пов'язані зі шлюбом. Дезорганізація подружнього життя і хронічні конфлікти між подружжям досить часто призводять до розлучень. Мало дослідженими залишаються соціально-психологічні особливості функціонування сучасної сім`ї, що і зумовило вибір даної теми для дослідження. Мета дослідження: теоретично та емпірично дослідити соціально-психологічні особливості функціонування сучасної сім`ї. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати завдання: 1. Теоретично дослідити вплив рольових очікувань на характер сімейного спілкування подружжя. 2. Охарактеризувати основні умови розподілу соціальних ролей між шлюбними партнерами. 3. Дослідити сімейно-рольові очікування та гендерно-рольову диференціацію сім’ї. 4. Теоретично дослідити сімейні кризи як фактор формування зрілості сімейних відносин. 5. Емпірично дослідити розподіл ролей як фактор тривалості шлюбу. Об’єктом дослідження є функціонування сучасної сім`ї. Предметом дослідження є значення розподілу ролей у сім’ї у тривалості шлюбу. Гіпотеза дослідження: узгоджений розподіл ролей у сім’ї шлюб позитивно впливає на тривалість шлюбу таких пар. Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних психологів, розглянуті в рамках порівняльно-історичного і системного підходів. Дослідженню проблеми соціально-психологічних особливостей функціонування сучасної сім`ї сприяли роботи Кісарчук З., Єрмусевич О., Амджадін Л., Кратохліна С., Обозова Н., Лященко Н. та інших. Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань застосовувалася сукупність теоретичних та емпіричних методів дослідження, взаємодоповнюючих і збагачують один одного: ­ у першому та другому розділах використано теоретичні методи дослідження: історико-педагогічний метод, який передбачає порівняльний аналіз історичної та методичної літератури, а також наукових праць з досліджуваного питання і їх інтерпретацію на основі системного підходу. Аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з питань, пов’язаних із проблемою соціально-психологічних особливостей функціонування сучасної сім`ї. ­ у третьому розділі роботи використовували емпіричні методи дослідження: опитування, тестування. Наукова новизна дослідження. Здійснено теоретичне та емпіричне дослідження проблеми соціально-психологічних особливостей функціонування сучасної сім`ї. Практична значимість дослідження. Результати дослідження можуть бути використані під час психологічного консультування пар, які збираються одружитися, переживають сімейну кризу, мають намір розлучитися чи вже розлучилися. Теоретичні положення та практичні висновки дослідження можуть використовуватися під час проведення лекційних і практичних занять з курсу «Сімейна психологія». Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загального висновку, списку використаних джерел, який включає 50 найменування, 5 таблиць, 4 рисунків та 4 додатків. Обсяг дипломної роботи без списку використаних джерел та додатків складає 78 сторінок. Обсяг дипломної роботи зі списком використаних джерел та додатками складає 103 сторінки. Кандидатська дисертація на замовлення, Авторські дисертації на замовлення, кандидатські дисертації, замовити дисертацію, дисертація на замовлення, замовлення дисертації, купити дисертацію, Кандидатская диссертация на заказ, Авторские диссертации на заказ, кандидатские диссертации, заказать диссертацию, диссертация на заказ, заказ диссертации, купить диссертацию, монографії, замовити монографію, докторська дисертація на замовлення, купити докторську дисертацію, замовити докторську дисертацію, кандидатська дисертація на замовлення, замовити автореферат, замовити наукову статтю, монографії на замовлення, автореферати на замовлення, заказать курсовые, заказать курсовую по психологии, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную по экономике, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ, реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике, заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диссертацию, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом, заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать магистерскую по праву, заказать реферат по истории, решение примеров по экономике, решение задач по бухучету, заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать магистерскую работу по бухучету, заказать курсовую работу по экономике, магистерская работа, магістерка, магистерская по экономике, заказать магистерскую по экономике, магістерська з педагогіки замовити, магістерська з психології замовити, магистерскую по экономике заказать, магистерская по психологии, научная статья, заказать научную статью, замовити наукову статтю, замовити тези на конференцію, замовити дисертацію, дисертація на замовлення, заказать написание диссертации, написати магістерську з права, написати магістерську з економіки недорого, написати магістерську з психології недорого, написати магістерську з педагогіки недорого

База готовых работ: