logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Характеристика навчально-виховних закладів для дітей з вадами інтелекту - курсова робота

Зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи характеристики

навчально-виховних закладів для дітей з вадами інтелекту

1.1   Психолого-педагогічні особливості дітей  вадами інтелекту                   6

1.2   Корекційна спрямованість принципів навчання учнів

з вадами інтелекту                                                                            14

Розділ 2. Порівняльна характеристика становлення

психологічних новоутворень навчальної діяльності у нормально

розвинутих дітей та дітей  вадами інтелекту

2.1 Організація та методи експерименту                                                        20

2.2 Порівняльна характеристика навчально-виховних закладів                  21

2.3 Аналіз результатів                                                                                     25

Розділ 3. Оптимізація навчально-виховного процесу  закладів

для дітей з вадами інтелекту                                                                  28

Висновки                                                                                                 31

Список літератури                                                                                  33

 

Вступ

Актуальність дослідження. Однією з важливих соціально-педагогічних проблем є розвиток та удосконалення системи спеціальної освіти. Існуюча в Україні система спеціальної освіти на сучасному етапі не повною мірою забезпечує рівність прав на освіту тих осіб, можливості яких одержати її обмежені їхніми вадами, станом здоров’я або конкретними соціальними умовами, не завжди відповідає їхнім запитам, особистим і суспільним інтересам.

В умовах реформування й трансформації української держави особлива увага сучасного суспільства прикута до осіб з психофізичними вадами. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991, із змінами та доповненнями 2008) забезпечує особам з особливими освітніми потребами рівність соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Відповідно до діючих міжнародних програм INAS-FID та «Special Olympic International», впроваджуються оздоровчі, реабілітаційні, корекційні та навчально-тренувальні програми, основна мета яких – виявити і повною мірою розкрити здібності кожного інваліда, забезпечити їхню соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. Прийнявши Декларацію про принципи, політику і практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами (ЮНЕСКО, 1994), усі країни світу постали перед проблемою вдосконалення системи навчання, виховання й соціальної адаптації дітей з вадами психофізичного розвитку.

Мета дослідження. Проаналізувати діяльність навчально-виховних закладів для дітей з вадами інтелекту для пошуку шляхів оптимізації їх навчально-виховного процесу.

У відповідності з метою роботи  перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити теоретико-методологічні основи характеристики  навчально-виховних закладів для дітей з вадами інтелекту

2. Провести порівняльну характеристику становлення психологічних новоутворень навчальної діяльності у нормально розвинутих дітей та дітей  вадами інтелекту

3. Визначити шляхи оптимізації навчально-виховного процесу  закладів

для дітей з вадами інтелекту

Об’єктом дослідження є навчально-виховні заклади для дітей з вадами. Предметом – навчально-виховна діяльність дітей з вадами інтелекту.

Гіпотезою нашого дослідження є припущення, що освіта дитини з обмеженими можливостями має бути спрямована на облаштування її в соціокультурному просторі і повинна допомогти дитині в самореалізації.

Методологічна основа дослідження. Проблемам психічного, фізичного та соціального розвитку осіб із вадами інтелекту присвячено достатньо наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців, які працюють у галузі колекційної педагогіки та психології. Зокрема, на біогенетичних дослідженнях розумової відсталості зосереджували увагу Л.О. Бадалян, Ю.Є. Вєльтіщєв, О.Б. Гаврилов, Є.О. Герсаміа, Б.Г. Гінзбург, О.Ф. Давіденкова, Г.С. Марінчєва, М.С. Певзнер, В.О. Таболіна т.ін.; Є.З. Безрукава, Г.М. Бойко, Т.П. Вісковатова, С.Д. Забрамна, Л.В. Занков, Д.М. Ісаєв, В.В. Лебединський, А.Р. Лурія, В.І. Лубовський, С.Я. Рубинштейн т.ін. досліджували особливості психічного розвитку осіб із вадами інтелекту; проблемам навчання та розвитку розумово відсталих дітей присвячені наукові праці В.В. Болтенко, В.І. Бондаря, Л.С. Вавіної, Л.С. Виготського, С.Д. Забрамної, А.Я. Іванова, Т.І. Пєтракової т.ін.; питання їхньої соціальної дезадаптації стали предметом вивчення Л.С. Виготського, Н.Ф. Дємєнтьєва, А.А. Дискіна т.ін.; психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки розумово відсталих досліджувалиМ.Ш. Вроно, О.В. Гаврилова, О.В. Галкіна, М.Ю. Гаубріх, М.П. Кравець, А.Р. Маллер, В.М. Синьов, О.П. Хохліна т.ін.; особливості різних видів діяльності олігофренів вивчали В.Г. Петрова, Б.І. Пінській, С.Я. Рубинштейн т.ін.; вікову динаміку та методики корекції психомоторногорозвитку осіб з інтелектуальною недостатністю досліджували М.П. Вайзман, А.А. Дмітрієв, Л.Т. Журба, В. Ільїн, Є.М. Мастюкова, Н. Рубцева, К. Скоросов т.ін.; фізичний розвиток та особливості організації рухової активності розумово відсталих вивчали Г.М. Бойко, Т.П. Вісковатова, А.А. Дмітрієв, В. Ільїн, М.О. Козленко, Л. Лабермак, Є. Лабудова, І.О. Лєбєдєв, М. Ушакова, Т. Федорова-Зеньковська т.ін.; проблемам реабілітації, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство осіб із вадами інтелекту присвячено роботи В.І. Атрошенко, І.В. Бєлякова, Г.М. Бойко, Л.Б. Іванової, В.О. Лини, В.Г. Петрова т.ін.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: