logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Наближене розв'язання нелінійного рівняння. Відокремлення коренів - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

стор.

Вступ

3

1.

Теорія наближеного рішення нелінійних рівнянь..........................

6

1.1.

Постановка задачі........................................................................

6

1.2.

Графічний спосіб розв’язання нелінійних рівнянь...............

7

1.3.

Етапи наближеного вирішення нелінійних рівнянь.............

8

1.4.

Відокремлення коренів...............................................................

8

1.4.1.

Графічний метод..............................................................

8

1.4.2.

Аналітичний метод..........................................................

9

1.4.3.

Табличний метод.............................................................

9

1.5.

Уточнення кореня. Метод дихотомії........................................

10

2.

Практична розробка алгоритму і програми.....................................

12

2.1

Створення класів.........................................................................

12

2.2

Опис програми.............................................................................

13

2.3

Приклади роботи з програмою..................................................

15

2.4

Аналіз результатів розрахунків.................................................

20

Висновок...........................................................................................................

22

Список використаної літератури.................................................................

24

Додаток А. Схеми алгоритмів.......................................................................

25

Додаток Б. Лістинг програми.......................................................................

28

Додаток В. Інструкція користувача............................................................

65

Додаток Г. Інструкція системного програміста........................................

 

Вступ

При вирішенні різноманітних завдань прикладного характеру у багатьох розділах фізики, техніки, економіки та інших областях виникає необхідність вирішення нелінійних рівнянь з однією змінною. При цьому тільки найпростіші з них мають аналітичні рішення. Це відноситься до більшості трансцендентних рівнянь, до складу яких можуть входити тригонометричні, показникові, логарифмічні та інші функції. Також було доведено [3, с. 214], що не можна побудувати формулу із застосуванням додавання, віднімання, множення, ділення або обчислення коренів, по якій можна було б вирішити довільне алгебраїчне рівняння вище четвертої степені.

Таким чином, з'являється потреба у наближеному рішенні нелінійних рівнянь. В більшості випадків такий спосіб може бути прийнятним завдяки тому, що вхідні дані для вирішення завдань найчастіше є приблизними, тобто мають ненульові погрішності, причиною яких є невідповідність побудованої математичної моделі реальному об'єкту, погрішність методу рішення, погрішність округлення і т. п. У такому разі абсолютна точність рішення буде зайвою, достатньо буде наближеного обчислення. А якщо застосовуються наближені методи, які можуть забезпечувати довільну, заздалегідь задану міру точності, то такі методи можуть мати перевагу навіть над точними методами, якщо останні приводять до громіздких обчислень.

На момент 2009 року, персональна обчислювальна техніка досягла надзвичайного поширення і є потужним засобом для виконання розрахункових робіт майже будь-якої складності. Завдяки цьому у багатьох випадках стало можливим відмовитися від наближеного трактування прикладних питань і перейти до вирішення завдань з високою точністю. Використання сучасної обчислювальної техніки є ефективним застосуванням наближених методів для вирішення завдань, які виникають на практиці.

Особливого значення набуває оволодіння мовами програмування, оскільки вони дозволяють досить зручно використовувати різноманітні математичні функції, які зустрічаються в нелінійних рівняннях. А застосування об'єктно-орієнтованого програмування в таких мовах, як C++, дозволяє значно спрощувати розробку складних алгоритмів за рахунок того, що об'єктно-орієнтоване проектування відображує роботу реальних систем краще, ніж будь-які інші парадигми програмування, відомі на сьогоднішній день [2, с. 125].

У зв’язку з цим багато матеріалів в зарубіжній літературі останніх років присвячено проблемам застосування сучасних мов програмування для розробки ефективних алгоритмів з наближеного рішення нелінійних рівнянь. Але розвиток обчислювальної техніки і програмного забезпечення є настільки швидким, що вітчизняна література не встигає за розвитком подій у цій галузі. Таким чином, актуальність даної теми є досить високою.

Мета даної курсової роботи - закріплення практичних навичок у вирішенні завдань з програмування на мові Borland C++ Builder 6.

Завдання роботи - розробити алгоритм, програму та створити функцію інтерфейсу користувача по темі: "Наближене розв‘язання нелінійного рівняння. Відокремлення коренів".

Предмет дослідження - об'єктно-орієнтоване програмування на мові Borland C++ Builder 6.

Об’єкт дослідження - нелінійні рівняння, для яких визначаються методи відокремлення коренів і уточнення їх значення.

Методи дослідження - постановка задачі, теоретичне обґрунтування, вибір методів рішення, розробка схеми алгоритму і програми, аналіз результатів розрахунків.

Наукова новизна даної роботи полягає в створенні класів, які дозволяють швидко і зручно аналізувати та знаходити наближене рішення будь-яких нелінійних рівнянь завдяки застосуванню новітньої парадигми об'єктно-орієнтованого програмування.

Теоретичне значення: в даному дослідженні проведено огляд існуючих методів відокремлення коренів і уточнення їх значення, проаналізовано на предмет застосування обчислювальної техніки і створено алгоритм для реалізації на мові C++.

Практична цінність даної роботи полягає у створенні програми  на мові C++ для знаходження коренів нелінійних рівнянь.

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність даного дослідження,  визначається мета і завдання роботи, предмет, об’єкт і методи дослідження, розкривається наукова новизна, теоретичне та практичне значення виконаної роботи, зазначається структура роботи.

В першому розділі розглядаються питання загальної теорії наближеного рішення нелінійних рівнянь, робиться постановка задачі, аналізуються різні методи для відокремлення та знаходження коренів нелінійних рівнянь.

В другому розділі розглядається розробка алгоритму та програми, аналізуються результати розрахунків.

У висновку підсумовуються результати проведеної роботи.

Список використаної літератури містить матеріали по чисельним методам і програмуванню, за допомогою яких створювалась дана робота і на які існують посилання в даному тексті.

Додатками до даної роботи є схема алгоритму, лістинг програми, інструкція користувача, інструкція системного програміста.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ


66

База готовых работ: