logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Длове листування - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ                                                                                                       3

1. Теоретичні основи ділового листування

1.1. Культура листування як важлива складова сучасного

діловодства                                                                                             5

1.2. Основні вимоги до оформлення ділових листів                             9

2. Ділове листування та його культура на прикладі Шепетівського

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

2.1. Організаційно-правова характеристика установи                                  13

2.2. Характеристика ділового листування та його культури

у Шепетівському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту                           18

3. Удосконалення культури ділового листування (Шепетівського

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту                                                       27

Висновки                                                                                                 29

Список використаної літератури                                                           31

Додатки                                                                                                   33

Вступ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку українського суспільства,  коли змінюються пріоритети у професіоналізації державної служби, підвищуються вимоги до комунікативної діяльності державних службовців,  питання техніки ведення діалогу,  високого рівня дискурсивних навичок, підвищення рівня культури мовлення залишаються в центрі уваги фахівців.

Проблемами нормативності мови та мовлення,  культури мови та мовлення займались і займаються такі науковці, як Ф. Бацевич, І. Білодід,  А. Бурячок,  В.  Виноградов,  Б. Головін,  С. Дорошенко,  П. Дудик, С. Єрмоленко,  Ф.  Жилко,  М.  Жовтобрюх,  М.  Кочерган,  А. Коваль, О. Леонтьєв,  І.  Матвіяс,  З.  Мацюк,  С.  Ожегов,  О.  Олексенко, В. Перебийніс,  М. Пилинський,  І.  Плотницька,  Л.  Пустовіт,  П.  Редін, В. Русанівський, О. Сербенська, Н. Станкевич, С. Шевчук та багато інших.

Різним аспектом писемного спілкування присвячені дослідження багатьох науковців. Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти досліджували Л.Г. Кузьміна, О.І. Омоле, Л.К. Мазунова, В.В. Сафонова,R.Jordan та інші. Проблемою професійно орієнтованого та ділового іншомовного писемного спілкування займались А.М. Бойко, Н.М. Громова, Е.А. Гуревич, О.В. Пінська, Г.С. Скуратівська, О.М. Устименко, О.А. Щербак. Дослідження підходів до навчання писемного спілкування знайшло своє відображення у працях ряду дослідників, зокрема жанровий підхід – упрацях J. Flowerdew, V.K. Bhatia, M. Halliday, G. Кress С. Tribble, J.Swales. Інші підходи до навчання писемного мовлення висвітлені в зарубіжних дослідженнях F. Hermanns, D. Brown, B. Burnette, S. Harris, W. Rivers. Разом з тим, незважаючи на результати дослідження вищезгаданих науковців, питання навчання ділового писемного спілкування все ще залишається не вирішеним до кінця.

Невирішеними є причини порушення вимог культури мовлення державними службовцями у професійній діяльності,  а також шляхи подолання цих недоліків. Саме тому метою нашого дослідження є вивчення та аналіз культури ділового листування у Шепетівському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту.

У відповідності з метою нашого дослідження перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити теоретичні основи ділового листування

2. Дослідити ділове листування та його культура на прикладі Шепетівського відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

3. Винайти шляхи удосконалення культури ділового листування у Шепетівському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту.

Об’єктом нашого дослідження є культура ділового листування. Предметом – культура оформлення ділових листів у Шепетівському відділі у справах сім’ї, молоді та спорту.

Структура роботи. Вступ, три основних розділи, висновки, список використаної літератури, додатки.

База готовых работ: