logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Емоційно-експресивні засоби в публіцистичному стилі (на матеріалах газети «Молодий буковинець») Емоційно-експресивні засоби в публіцистичному стилі (на матеріалах газети «Молодий буковинець») - дипломна робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ........................................................................................................ 2

Розділ 1 Лексична підсистема експресивного простору.......... 4

1.1 Лексичні розряди оціночних засобів преси........................... 4

1.1.1 Вживання метафор................................................................... 6

1.1.2 Явище метонімії......................................................................... 8

1.1.3 Поширення евфемізмів.......................................................... 12

1.2 Елементи розмовного мовлення як засіб посилення експресії в публіцистиці...........14

1.3 Словотвірні одиниці як засіб експресивного забарвлення............................................... 22

1.4 Експресивні словосполучення як інструмент образного мислення журналістів  28

Розділ 2 Основні характеристики публіцистичного стилю......................................................... 31

2.1 Синтаксичні засоби вираження оцінки у публіцистичному мовленні.............................. 33

2.1.1 Дотримання умови формування вдалого заголовка.......................................................... 35

2.1.2  Еліптичні конструкції текстів газети........................................................................................ 38

2.1.3 Іронічні висловлювання у мові видання................................................................................. 43

Розділ 3 Особливості функціонування  емоційно-експресивної лексики в газеті «Молодий буковинець».... 46

Висновки......................................................................................................................................................55

Список використаної літератури........................................................................................................... 58

Вступ

Стилістичні уподобання сучасного суспільства найповніше, найоб’єктивніше віддзеркалює мова засобів масової інформації (ЗМІ), серед яких особливе місце належить пресі. Для газетної мови характерним є змішування елементів різних стилів і водночас збереження її цілісності, що зумовлено виконанням функції впливу на читача, якій підпорядковані інформативна та естетична функції мови.

Першим цілісним дослідженням, присвяченим вивченню мови української публіцистики, стала праця М. Жовтобрюха «Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.)», у якій досліджено роль періодичної преси в історії української літературної мови, у становленні її орфографічних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних і лексичних норм, у формуванні й розвитку української спеціальної термінології, а також у стилістичному збагаченні сучасної української літературної мови.

В українському мовознавстві в 70-80 роках XX ст. дослідження газетно-публіцистичного мовлення помітно активізувалося, що зумовлено, очевидно, посиленням загального інтересу до проблем і засобів мови масової комунікації та інформації. Крім того, об’єктом аналізу, докладнішого чи вибіркового, газетна мова ставала завжди тоді, коли дослідники вивчали окремі факти української мови, порушували проблеми культури мовлення.

Українські лінгвісти в цей період створили низку колективних досліджень. Так, зокрема, у науковій праці «Мова сучасної масово-політичної інформації» вивчено й теоретично узагальнено нагромаджений великий позитивний досвід масово-політичної інформації у таких аспектах: співвідношення загальномовних і специфічних засобів у мові масової інформації, роль художньої деталі, логічно-інформативна спрямованість публіцистики і її мовне забезпечення, емоційність та її крайній вияв у мові публіцистики, стандарти необхідні й надлишкові, роль заголовка в мові масової інформації, розмовне джерело як один із засобів постійного оновлення публіцистики.

Журналісти у своїх матеріалах вдаються до використання складної гами засобів вираження експресії.

Актуальність роботи зумовлена потребою виявлення експресивного потенціалу на шпальтах сучасної преси.

Метою роботи є аналіз функціонування засобів вираження експресії в газетній комунікації.

База готовых работ: