logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Культура оформлення ділових листів -курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ…………………………….5

1.1.Ділова українська мова як різновид літературної мови…….……….5

1.2. Основні вимоги до мовлення…………………………….…………....…7

РОЗДІЛ 2.ОФОРМЛЕННЯ  ДІЛОВИХ  ЛИСТІВ…………………………….10

2.1. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції…………10

2.2.  Ділові (службові)  листи……………………….…………………………11

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………....…30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...……33

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….......35

ВСТУП

Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині здійснюється українською мовою - єдиною державною мовою українського народу. Основне завдання українського ділового мовлення - виховання навичок літературного спілкування, пропаганда та засвоєння літературних норму слововживанні, граматичному оформленні мови, у вимові та наголо-шуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику.

Актуальність теми. Незважаючи на появу таких сучасних засобів зв'язку, як супутниковий, комп'ютерна і т.п., листування займає до 80% від загального обсягу документації і є основним засобом управлінської комунікації.

Ділове листування - основне офіційне засіб спілкування між організаціями, організаціями та приватними особами. Значить, при її складанні слід враховувати сформовані правила. По-перше, це забезпечить юридичну силу документів і, по-друге, допоможе досягти мети - спонукати адресата до певних, потрібних вам дій.

Поняття "ділова переписка" об'єднує різні види документів: службові листи, телеграми, телефонограми, доповідні записки і т.д.

Найпоширеніший вид ділового листування - ділові (службові) листи. Особливості їх змісту в чому залежать від того, для якої мети вони складаються. Однак існують загальні вимоги складання та оформлення, які обов'язкові для будь-якого листа. Говорячи про правила складання ділового листа, слід розділяти їх на правила, що відносяться до форми документа, тобто правила оформлення, і на вимоги до змісту.

Метою дослідження курсової роботи є розгляд культури оформлення ділових листів.

Завдання курсової роботи є:

  • розглянути ділову українську мову як різновид літературної мови;
  • розглянути основні вимоги до мовлення;
  • розглянути загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції;
  • розглянути  види  ділових (службових)  листів.

Об’єктом дослідження  курсової роботи є ділові  листи, а предметом дослідження  є культура оформлення ділових листів.

Особливо підвищився інтерес до мовної культури у роки незалежності України. З утвердженням української мови як державної на території України розширилося коло її використання. Це спричинило появу чималої кількості помилок і знизило рівень мовної культури. Серед сучасних дослідників, праці яких спрямовані на підвищення культури спілкування і мовної культури, виділяються: М. Зубков , О.Горбул, С. Глущик ,   О.Кубрак, О.Сер-бенська, С.Шевчук та ін.

У праці “Ділова українська мова” О.Горбул розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, надаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила їх оформлення [4].

Структура роботи. Вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури, додатки.

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,

заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

База готовых работ: