logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Основні вимоги службової документації на виробництві - курсова робота

Зміст

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження службової документації на виробництві..................................................................................5

1.1. Характеристика службових документів та їх класифікація..5

1.2 Реквізити службових документів..............................................7

Розділ 2. Вимоги  до службової документації на виробництві...............11

2.1 Вимоги до організації сучасного службового діловодства..11

2.2 Вимоги до тексту службових документів..............................13

Висновок......................................................................................................17

Список використаних джерел та літератури............................................19

Вступ

Актуальність теми дослідження. Кожний суб’єкт господарювання,  незалежно від форми власності, стикається у своїй діяльності з документацією. У рішення завдань науково-технічного прогресу важливе місце належить зварюванні. Зварювання є технологічним процесом, широко застосовувана практично у всіх галузях народного господарства. Із застосуванням зварювання створюються серійні та унікальні машини. Зварювання внесла корінні зміни в конструкцію і технологію виробництва багатьох виробів. При виготовленні металоконструкцій, прокладання трубопроводів, установці технологічного обладнання, на зварювання припадає четверта частина всіх будівельно-монтажних робіт. Основним видом зварювання є дугове зварювання.

Актуальність нашого дослідження зумовлюється необхідністю правильного укладання службових документів в управлінській діяльності.

Організація роботи з документами – головна задача управління у будь-якому закладі: від офісу невеликого підприємства до державної установи або крупної корпорації. Службові документи відіграють значну роль в організації документообігу кожного підприємства.

Необхідність з надання усіх вимог службової документації на виробництві зумовило актуальність обраної теми „Основні вимоги службової документації на виробництві”.

Метою роботи є аналіз та з’ясування особливостей вимог до оформлення службових документів на виробництві.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання ряду завдань:

1. Охарактеризувати поняття службових документів та вивчитиїх класифікацію.

2. Розкрити реквізити службових документів.

3. Проаналізувати вимоги до організації сучасного службового діловодства.

4. Дослідити вимоги до тексту службових документів.

Об’єктом нашого дослідження став службові документи виробництві.

Предмет дослідження становлять вимоги до оформлення службових документів на виробництві.

У процесі роботи над обраною темою ми користувалися такими методами дослідження:  описовий метод, метод аналізу, порівняльний метод.

Наукова новизна дослідження. В курсовій роботі зроблена спроба комплексного дослідження вимоги до оформлення службових документів на виробництві.

Теоретичне значущість курсової роботи полягає в тому що нами було обґрунтовано основні вимоги до оформлення службових документів на виробництві.

Практичне значущість курсової роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані під час вивчення особливостей оформлення службових документів на заняттях із документознавства.

Структура роботи. Відповідно до сформульованої мети наукового дослідження робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

База готовых работ: