logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Реєстрація прав на фотографічні твори - реферат

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ. 2

1. Визначення об'єкту авторського права. 3 

2. Реєстраційні процедури прав на фотографічний твір. 4 

3.Соглашение о создании фотографического произведения. 6 

Висновки. 9

Список використаних джерел. 10

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г


Вступ

У зв'язку із створенням творів літератури, мистец­тва й науки виникають певні суспільні відносини, пов'язані з їх використанням. Відносини ці потребують правового регу­лювання, яке бере на себе авторське право. В об'єктивному розумінні — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і викорис­тання творів науки, літератури, мистецтва.

Авторське право безпосередньо стосується прав на інтелектуальну власність.

Право інтелектуальної власності в об'єктивному зна­ченні — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі створення і використання результатів інтелектуальної діяльності. Тобто це су­купність цивільно-правових актів, які регулюють зазначені відносини.

У суб'єктивному розумінні авторське право є сукупніс­тю прав, які належать автору або його правонаступником у зв 'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва.

Завдання авторського права — створити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства.

Мета цієї роботи – проаналізувати процедури реєстрації прав на фотографічний твір.

Обєктом авторського права в цій роботі є фотографічний твір «Україночка».

База готовых работ: