logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Сутність й походження релігій - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ                                                                                                       3

Розділ 1

Теоретико-методологічні основи сутності та виникнення релігії

1.1.         Сутність релігії як явища                                                              5

1.2.         Соціологія релігії як специфічна галузь загальної соціології    12

Розділ 2

Аналіз сутності та походження релігії

2.1. Основні принципи осмислення сутності релігії                              22

2.2. Сутність та походження релігії                                                                30

Висновки                                                                                                 39

Список літератури                                                                                  41

Вступ

Актуальність дослідження. На всіх етапах розвитку людство хвилювала проблема релігії. Це природно, оскільки система узагальнених поглядів людини на світ та своє місце у ньому завжди в тій чи іншій мірі була пов’язана з вірою в надприродне, визначала духовний світ людини. За останній час внаслідок значних змін, що відбуваються в економічній, політичній, культурній, науковій сферах нашого суспільства, інтерес до релігії значно зріс. Такі світоглядні орієнтири спричинили накопичення досвіду та спроби теоретичного обґрунтування сутності релігії. Як наслідок, виникла академічна наука про релігію – релігієзнавство, що потребувало розробки його теоретичних та методологічних основ, які дозволили б йому закріпити науковий статус.

Теоретико-методологічні основи вітчизняного релігієзнавства заклали: В. Гараджа, Ю. Кімєльов, Ю. Левада, О. Лосєв, Б. Рибаков, С. Токарєв, В. Топоров, Д. Угринович, І. Яблоков [3]. Сучасними теоретико-методологічними проблемами релігієзнавства займаються такі відомі українські та російські релігієзнавці, як Е. Елбакян, А. Забіяко, А. Колодний, В. Лубський, Л. Филипович, П. Яроцький. Значним науковим напрацюванням у філософському обгрунтуванні релігієзнавства є навчальний посібник А. Краснікова "Методологічні проблеми релігієзнавства".

У відповідності з вищенаведеним перед нами стоїть така мета: проаналізувати сутність й походження релігій. Для досягнення мети дослідження перед нами стоять такі завдання:

  1. Вивчити теоретико-методологічні основи сутності й походження релігій.
  1. Визначити основні принципи осмислення сутності релігії.
  1. Проаналізувати сутність та походження релігії.

Об’єктом дослідження є соціологія релігії як специфічна галузь загальної соціології. Предметом – сутність та походження релігії.

Методологічною основою дослідження є роботи таких закордонних дослідників, як Ч. Глока і Р. Старка, Дж. Фаулькнера і Г. Діджонга, М. Кінга і Р. Ханта, М. Йінгера, а також Дж. Вільсона, У. Джеймса, А. Нудельмана, Г. Оллпорта, Дж. Пратта. Серед російських соціологів варто відзначити праці таких науковців, як Ю. Левада, І. Яблоков, Р. Лопаткін, Д. Фурман,                    К. Кааріайнен, Д. Угринович, В. Гараджа, Ю. Сінєліна, Г. Широкалова та ін. У методологічному плані особливе значення мають напрацювання українських науковців: А. Колодного, В. Єленського, В. Перебенесюка, Л. Филипович,        Н. Дудар, А. Биченко, Л. Рязанової, В. Мельник, Б. Лобовика, М. Паращевіна та ін.

База готовых работ: