logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Основні напрямки впливу діяльності жіночого руху на політичний процес в Україні - курсова робота

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..…… 3 

Розділ 1. Історичні передумови виникнення жіночого руху на Україні…..…..6 

Розділ 2. Поняття та сутність жіночих організацій на Україні…………….…...12 

Розділ 3. Функції жіночого руху………………………………………..….…….18 

Розділ 4. Впливу діяльності жіночого руху на політичний процес в 

Україні………..………………………………………………………………….…22 

Висновки………………………………………………..……………………….…26 

Список використаної літератури…………………………………………………28 

 

Вступ

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку Української держави першочерговим завданням є розробка ефективної моделі діяльності громадських організацій, оскільки саме вони мають усі можливості щодо забезпечення належного рівня функціонування державно-управлінської системи, розв’язання нагальних суспільно-економічних та глобалізаційно-інтеграційних проблем державотворення. Жіночі організації є однією з форм налагодження оптимальної комунікативної взаємодії між окремими суб’єктами громадськості та органами державного управління з метою здійснення демократичних перетворень у суспільстві. Перегляд сучасних концепцій жіночого руху, так само як і пошук його альтернативної етнокультурної ідентичності, сприймається далеко неоднозначно [1].

На зорі нового тисячоліття панівною стає ідея, відповідно до якої, принцип рівності чоловіка й жінки реально може бути досягнутий у суспільстві лише через комплексний підхід до проблеми рівності. Концепція комплексного підходу до проблеми рівності жінки і чоловіка, концепція “mainstreaming” [2] є стратегічною концептуальною лінією людського розвитку ХХІ століття, а тому її реалізація значною мірою залежатиме не тільки від політичної волі держави, але й від ступеню розвитку жіночого руху, його позицій та впливу на прийняття політичних рішень.

У ХХІ ст. світова спільнота вбачає своїм головним завданням подолання будь-яких форм нерівності: класової, гендерної, расової, етнічної, політичної, економічної та соціально-культурної. У різні історичні періоди роль української жінки в суспільстві була досить великою, проте вона ніколи не мала чітко визначеного статусу. За роки незалежності жіноче питання стало об’єктом особливої уваги. Підтвердженням цього стає активна роль, яку відіграють жіночі громадські організації в державотворчих процесах. Однак про досягнення певної гендерної рівності в українському суспільстві говорити ще зарано, адже й досі чітко не визначені її місце та роль у системі суспільно-політичних відносин, у структурах влади, в економіці, науці, в політичних партіях. Порівняно незначним є представництво жінок на керівних посадах.

На початку 90-х рр. ХХ ст. гендерний рух розвивається в країнах СНД, зокрема в Росії, Білорусії та Україні розробляються різні аспекти аналізу інтелектуальної та соціальної діяльності жіноцтва (С.М.Айвазова, Є.В.Здровомислова, А.А.Кальманович, І.В.Кобринська, О.С.Козуля, Г.М.Лактіонова, М.С.Левкович, А.І.Посадська, Л.П.Смоляр, В.В.Успенська, Е.С.Юрлова). У більшості робіт вітчизняних та російських дослідників розглядаються окремі питання становища жінки в суспільстві.

В кінці ХХ століття особливої актуальності набула проблема теоретичного і практичного визначення місця та ролі жіночих рухів як суб’єктів державотворення. “Жіночі  об’єднання за своєю суттю не є політичними структурами, однак їх діяльність на утвердження державності часто набуває політичного характеру. Використання громадянами конституційного права на об’єднання втягує їх в орбіту політичних дій” [3, с. 6].

Проблема жіночих об’єднань та жіночого руху  до сьогодні досліджувалася переважно з історичних підходів. Сучасні політологічні дослідження з даної проблематики практично відсутні.  Фактично, проблема впливу діяльності жіночого руху на політичний процес в Україні ставиться вперше.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що розвиток державотворчого процесу вимагає ґрунтовного аналізу становлення і діяльності політичних і громадських структур. Важливе місце серед яких займає організований жіночий рух. Відроджений в кінці ХХ століття в незалежній Україні жіночий рух, в силу об’єктивних і суб’єктивних причин переживає значні складності. Подальша активізація  жіночих об’єднань в процесах розбудови державності неможлива без ґрунтовного осмислення впливу організованого жіноцтва на суспільно-політичні процеси.

Обєктом дослідження є жіночий рух як громадсько-політичне об’єднання, характер його  взаємодії з політичною системою і громадянським суспільством, участь у процесі державотворення. Ця система розглядається як об’єктивний і необхідний елемент українського суспільства при становленні демократії.

Предметом дослідження є ґенеза, трансформація і розвиток громадсько-політичних жіночих структур на сучасному етапі українського державотворення крізь призму впливу діяльності жіночого руху на політичний процес в Україні.

Ми аналізуємо ступінь і прояви суб’єктності жіночих об’єднань, їх форми і принципи діяльності, взаємодію з державними, громадськими і політичними структурами, особливості вираження організованого жіночого руху в Україні.

Мета дослідження – на основі аналізу сучасних політичних процесів, наукових праць, періодичних видань дослідити основні напрями діяльності жіночого руху, його роль і місце у політичному житті України, окреслити перспективи розвитку і впливу на суспільно-політичне життя.

Завдання дослідження :

- проаналізувати існуючу літературу з даної проблеми, встановити ступінь повноти її розробки;

- виявити історичні передумови виникнення жіночого руху в Україні;

- визначити роль та місце жіночих рухів, виділити функції жіночого руху;

- окреслити елементи впливу діяльності жіночого руху на політичний процес в Україні.

Методи дослідження. Дослідження здійснене на основі використання комплексного підходу, складовими якого є: системний метод, завдяки якому ми намагалися виявити основні чинники розвитку жіночого руху в Україні; структурно-функціональний метод, який дав змогу проаналізувати основні моделі діяльності жіночих громадських організацій в Україні, а конкретно-історичний метод – розкрити особливості розвитку жіночого руху в Україні та здійснити відповідну періодизацію його становлення; шляхом використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів здійснено концептуальний аналіз теоретико-методологічних засад взаємодії жіночих організацій з органами державної влади.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии

 

База готовых работ: