logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Терміни та їх місце в професійному мовленні інженерів-металургів - курсова робота

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...........................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження значення термінів в професійному мовленні інженерів-металургів………5

1.1 Терміни та їх місце в діловому мовленні…………………....................................................................................................................................5

1.2 Джерела поповнення української металургійної термінології………………………………………………………………………..............8

Розділ 2. Досліджнння практики застосування термінів у професійному мовленні інженерів-металургів………………………………10

2.1 Ономасіологічні аспекти української металургійної термінолексики………………………………………………………………........…..10

2.2 Системні відношення в металургійній термінології та нормативності та стандартизації…………………………………………….....12

Висновок…………………………………………………………………............................................................................................................................17

Список використаних джерел та літератури……………………………....................................................................................................................18

Вступ

Актуальність теми зумовлює з’ясування аналізу шляхів формування інженерно-металургійної термінології, встановлення способів творення термінів, дослідження їх складу з погляду походження, системної організації на рівні парадигматики, що сприятиме упорядкуванню всієї терміносистеми, її уніфікації, дозволить прогнозувати тенденції подальшого розвитку, відкриє перспективу дослідження інших терміносистем, що зумовило вибір теми курсової роботи «Терміни та їх місце в професійному мовленні інженерів-металургів».

Термінологія з погляду її адекватності суті номінативних понять, з’ясування активних моделей термінотворення, встановлення наявних між термінами парадигматичних зв’язків з урахуванням власних надбань і запозичень, а також питань, передбачених уніфікацією системи значень через удосконалення словникових дефініцій була предметом посиленої уваги мовознавців, зокрема О.О.Реформатського, Д.С.Лотте, В.П.Даниленко, Т.Л.Канделакі, А.В.Лагутіної, Е.Н.Толікіної, Т.Р.Кияк, Т.І.Панько, І.І.Ковалика та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є всебічний лінгвістичний аналіз українських інженерно-металургійних термінів в загальній системі професійної мови. Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

1.  Розкрити поняття «термін» та виначити його місце в діловому мовленні.

2. Проаналізувати джерела поповнення української металургійної термінології.

3. Дослідити ономасіологічні аспекти української металургійної термінолексики.

4. Дослідити системні відношення в металургійній термінології та нормативності та стандартизації.

Об’єктом дослідження обрано найбільш уживані в галузі інженерії і металургії назви процесів, явищ, предметів.

Предметом дослідження слугують близько інженерно-металургійні терміни.

Методи дослідження. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснювався в синхронічно-діахронічному аспекті за допомогою методів якісного, кількісного та компонентного аналізу, зіставлення.

Наукова новизна полягає в тому, що в українському мовознавстві здійснена спроба комплексного дослідження термінів та їх місце в професійному мовленні інженерів-металургів.

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній спостереження і висновки сприятимуть упорядкуванню сучасної металургійної термінології.

Теоретичні положення можуть слугувати основою для аналогічних спостережень над терміносистемами інших галузей знань та подальшого дослідження інженерно-металургійної термінології.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии

 

База готовых работ: