logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Політологія - реферат

Зміст

1. Поняття, структура, функції та типи політичних систем. 4

2. Моделі політичної системи. 10

3. Особливості формування політичної системи в Україні 15

Список використаних джерел. 24

Вступ

Актуальність дослід­ження наукової категорії «політична система» зумовлена її важливістю як суспільно-політич­ного феномена. Політика - важливий компо­нент життєдіяльності суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя.

Як соціальне явище політика має відносно самостійний характер, і її розвиток відбувається на основі власних об'єктив­них закономірностей. Проте сутнісний аналіз цього соціального явища не може бути повним і зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами політичного про­стору суспільного життя. Пізнання політики як підсистеми суспільних відносин можливе у контексті еволюції та розвитку соціальної системи в цілому. Отже, політична система, як одна з складових суспільних відносин, або як підсистема соціальної системи, дає змогу вия­вити межі політики та політичних відносин, їхні елементи та взаємозв'язок між ними, їхні функції тощо.

Тобто, поняття політичної системи дозволяє розкрити цілісність, динамізм і струк­туру політичного життя, його якісні характери­стики, що визначаються, насамперед, місцем і роллю самої політики у суспільстві.

Наукова категорія «політична система» є часткою загальної теорії політичної системи суспільства, створенням та дослідженням якої завдячуємо таким зарубіжним науковцям як: Т. Парсонс, Д. Істон, М. Леві, Г. Алмонд, У. Мітчелл, К. Дойч, М. Вебер, А. Лопатка. Поняття «політичної системи» як категорії розглядали такі вітчизняні дослідники, як: П. Є. Недбайло, С. С. Андрєєв, М. Г. Анохін, С. Д. Галлей, С. М. Рутар, Н. А. Лузан, Ф. М. Кирилюк, І. С. Дзюбка, М. І. Горлач, В. Г. Кремень, К. М. Левківський.

Метою роботи є дослідження категорії «політична система» у вітчизняній та зарубіжній науковій думці, а також висвітлення наукових підходів до визначення структури, функцій типології  та моделей політичних систем.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

 

База готовых работ: