logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Система державної соціальної підтримки малозабезпечених сімей в Україні - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                    3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ

1.1. Сутність поняття «малозабезпечена сім’я» та її ознаки                          5

1.2. Форми роботи соціального працівника

з малозабезпеченими сім’ями                                                                          9

1.3. Законодавче забезпечення соціальної підтримки

малозабезпечених сімей                                                                          17

Висновки до першого розділу                                                               25

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

2.1. Соціальне забезпечення сімей, які перебувають

у скрутному становищі                                                                                    26

2.2. Соціальний супровід малозабезпечених родин в Україні             31

2.3. Зарубіжний досвід роботи з малозабезпеченими сім’ями             35

Висновки до другого розділу                                                                          43

ВИСНОВКИ                                                                                            44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИЖ ДЖЕРЕЛ                                                        47


 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Світова системна криза вплинула на зміну європейського інституту держави загального добробуту (welfare state), що обумовило пошук нових демократичних форм соціальності і формування нового інституційного підходу до становлення соціальної держави в інформаційному суспільстві. Глобалізаційні процеси, які позначаються на існуванні і життєдіяльності не тільки окремих сфер суспільства, але й на визначальних принципах і доктринах сучасних демократичних держав, посилюють вплив ринку на становлення інформаційної цивілізації і суспільства знань, а також виступають чинниками трансформації світової соціально-економічної системи.

З набуттям незалежності в Україні відбулися значні зміни в суспільних відносинах. Одним з важливих наслідків цього стало матеріальне розшарування суспільства, його диференціація на багаті та бідні прошарки населення. Саме тому одним із пріоритетних завдань нашої держави на сучасному етапі є боротьба з бідністю, яка на даний час сягнула вже величезних масштабів.

Подолання бідності буде можливим у випадку удосконалення державного регулювання сфери соціального забезпечення. На перший план виходить адресний підхід, що полягає у розширенні кола суб’єктів – отримувачів державних соціальних допомог, запровадженні більш чіткого механізму вирахунку рівня доходів і власності та підвищенні межі зайнятості населення. Для ефективного функціонування даної системи необхідно також змінити наслідуваний з минулого механізм пільг та компенсацій, який є важким тягарем для державного бюджету.

Значний внесок у розробку проблеми формування та розвитку соціальної держави і її інститутів внесли зарубіжні вчені Дж. К. Гелбрейт, Д. Белл,          Дж. Ролз, Ф. Нойман, Г.-Г. Хартвіг, В. Абендрот, Г. Браун, М. Спікер,                Г. Виленський, А. Еверс, Б. Ваттенберг, К. Еспин-Андерсен та ін. Дослідженню системи державних соціальних допомог присвятили свої праці І. С. Андрієнко, Н. Б. Болотіна, Є. Головаха, Т. В. Деркачова, Д. Є. Кожевніков, Е. Лібанова,     А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, В. Мандибура, О. Є. Мачульська, Ю. Саєнко, В. Л. Стрепко, Л. Черенько та ряд інших науковців.

Аналіз сутності і функцій соціальної держави в Україні став предметом дослідження відомих українських вчених В. Авер’янова, В. Андрющенка, В. Бабкіна, В. Баркова, В. Горбатенка, М. Михальченка, С. Наумкиної, Я. Пасько, В. Пилипенка, П. Рабиновича, Ф. Рудича, В. Сиренка, В. Цвєткова, М. Шульги і багато ін. Їхніми зусиллями накопичена достатня кількість літератури по даній темі, сформульовано ряд висновків та пропозицій по удосконаленню державного регулювання соціальних допомог. У той самий час слід визнати, що якщо з різних теоретичних аспектів формування громадянського суспільства і правової держави у вітчизняній літературі є багато досліджень, що заслуговують на увагу, то питання соціальної держави розроблені недостатньо.

Метою роботи є дослідження системи державної соціальної підтримки малозабезпечених сімей в Україні. У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Вивчити сутність поняття «малозабезпечена сім’я» та її ознаки.

2. Визначити форми роботи соціального працівника з малозабезпеченими сім’ями та законодавче забезпечення соціальної підтримки

3. Аналіз соціального забезпечення сімей, які перебувають у скрутному становищі та соціальний супровід малозабезпечених родин в Україні

4. Вивчити зарубіжний досвід роботи з малозабезпеченими сім’ями

Об’єктом дослідження є система державної соціальної підтримки в Україні. Предметом - малозабезпечені родини.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок
написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: