logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Удосконалення системи фінансування освітнього комплексу в сучасних умовах - дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади фінансування освітнього комплексу

1.1 Роль освітнього комплексу в розвитку держави                                      6

1.2. Освітній комплекс в сучасній Україні та його особливості

для різних рівнів                                                                                              13

1.3. Основи фінансування освітнього комплексу                                  21

РОЗДІЛ 2. Фінансове забезпечення освітнього комплексу в Україні

2.1 Система фінансування освітнього комплексу в Україні

на державному рівні                                                                               30

2.2. Фінансування освітнього комплексу

на рівні Дніпропетровської області                                                                42

2.3. Головні проблеми та переваги у фінансуванні

освітнього комплексу                                                                             58

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення фінансування освітнього комплексу Дніпропетровської області

3.1. Перспективи недержавного фінансування освітнього комплексу

Дніпропетровської області                                                                     70

3.2. Зміни у бюджетному фінансуванні освітнього комплексу

в контексті нового закону про вищу освіту                                           75

Висновки 83

Список літератури 88

Додатки 94

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Освіта є фактором формування не лише людського, а й суспільного капіталу. Останнє вкрай важливо для перехідних суспільств, оскільки виступає позаекономічним фактором реалізації ідеї суспільства сталого розвитку. Отож, система освіти не лише структурний компонент економіки, а рівноцінна економіці відкрита стаціонарна система суспільства, що метаболізує в економічну систему не лише технокультурно адаптований людський капітал для потреб виробництва й обміну, не лише зумовлює галузеву структуризацію економіки для потреб власного функціонування, а виступає важливим фактором інституціоналізації економіки, формування норм дії, культури мислення, етики бізнесу тощо, тобто знижує трансакційні витрати, інформаційно заміщує доцільність застосування сили (потоку енергії), а отже – економічних витрат. З огляду на зазначене, актуальним є дослідження освітнього комплексу суспільства, який є системно-синергетичною єдністю освіти й економіки. 

Інтеграція економічної та освітньої систем, їх взаємообумовленість та взаємозалежність стали настільки очевидними та прогресуючими, що зумовили  появу за останній час в Україні та за кордоном низки наукових досліджень, у яких освітня система розглядається як об’єкт економічної теорії. Тематично ці дослідження охоплюють два вектори аналізу: вплив освіти на економіку (тобто, освіта розглядається як суспільний інститут відтворення техногенно адаптованого людського ресурсу); вплив економіки на освіту (тобто освіта розглядається як суспільне середовище, в якому відбуваються економічні процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання, відтворення тощо). У цьому випадку йдеться про економіку освіти. Перший вектор аналізу проблем функціонування освіти та економіки представляє освіту як зовнішнє середовище для економіки, з якого на ринок ресурсів поступає енергія думки як ринкова цінність, тобто товар. Тут є метаболістичність причинно-наслідкових зв’язків між системами освіти та  економіки.

Другий вектор розглядає освітню діяльність як економічний процес. Тут досліджуються принципи функціонування ринку освітніх послуг, державне управління освітою, механізми фінансування освіти, менеджмент і маркетинг освітнього закладу як суб’єкту господарювання, критерії та показники, методи розрахунку соціально-економічної ефективності освітньої діяльності, а також перспективи розвитку освіти в ритмі інтеграційних процесів світової економіки. Є окремі спроби поєднати ці два вектори у спільний напрям, де освіта і економіка розглядатимуться не фрагментарно, на рівнях функціонування ринку, фінансування, регулювання тощо, а комплексно, як єдина економіко-освітня система.

В умовах українських реалій творення теоретичної моделі організації функціонування освітнього комплексу як активного середовища відтворення і пропозиції найціннішого на сьогодні ресурсу здатне забезпечити управління економікою перманентних інновацій – інтелектуального капіталу нації, людини-творця.

Джерела дослідження економічної функції освіти у суспільстві започатковані у працях класиків політичної економії, а саме: Д. Юма, А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Мальтуса, К. Маркса, А. Маршалла, а також українських вчених: Д. Журавського, М. Бунге, С. Подолинського, М. Туган-Барановського та інших. Класики політичної економії трактували освіту як інвестиційний процес, окресливши фактор ефективності інвестицій в освіту з позицій власне учасників освітнього процесу: учнів та їх батьків і суспільства загалом. Водночас вони стверджували, що національна освіта є джерелом добування духовних та суспільних сил, із застосуванням яких виробляються матеріальні блага.

Сучасні проблеми економіки освіти викладені в працях вітчизняних економістів та вчених пострадянських країн: Н. Балабанової, А. Віфлеємского, І. Каленюк, І. Кінаша, В. Кудіна, В. Куценко, С. Ніколаєнка, В. Огнев’юк, Дж. Ходсона, Н. Хроменкова, В. Щетиніна та інших. Проблеми функціонування освітньої галузі як складової національної економічної системи входять до кола інтересів багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Г. Дмитренка, М. Долішнього, І. Каленюк, В. Куценко, В. Шейка та ін.; російських вчених: В. Жаміна та Г. Єгізаряна, Є. Жильцова та ін.

Метою нашого дослідження є виокремлення шляхів удосконалення системи фінансування освітнього комплексу в сучасних умовах (на прикладі Дніпропетровської області). У відповідності з метою роботи перед нами стоять такі завдання:

1. Визначити роль освітнього комплексу в розвитку.

2. Вивчити освітній комплекс в сучасній Україні та його особливості для різних рівнів.

3. Визначити основи фінансування освітнього комплексу

4. Проаналізувати систему фінансування освітнього комплексу в Україні на державному рівні.

5. Здійснити аналіз системи фінансування освітнього комплексу на рівні Дніпропетровської області

6. Виокремити головні проблеми та переваги у системі фінансування Дніпропетровської області

7. Визначити напрямки удосконалення фінансування освітнього комплексу Дніпропетровської області.

Об’єктом дослідження є система фінансування освітнього комплексу України в сучасних умовах.

Предметом – системи фінансування освітнього комплексу на рівні Дніпропетровської області.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

 

База готовых работ: