logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Системне дослідження основних складових конкурентного середовища. Фактори конкурентного середовища. Аналіз експортного потенціалу у конкурентному середовищі Дніпропетровського регіону - контрольна робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. Системне дослідження основних складових конкурентного середовища. 5

2. Фактори конкурентного середовища. 8

3. Аналіз експортного потенціалу у конкурентному середовищі Дніпропетровського регіону. 15

ВИСНОВКИ.. 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 21

ВСТУП

Актуальність дослідження. У ринковій економіці будь-яке підприємство функціонує в певному конкурентному середовищі, а тому бере участь у конкурентній боротьбі. Роль конкурентного середовища у загальному розвитку ринкової економіки і його вплив на соціальні умови вимагають здійснення відповідного спостереження. З цією метою проводяться статистичні дослідження, які дають можливість оцінити конкурентне середовище, охарактеризувати його структуру та динаміку, оцінити зміни з метою побудови прогнозів його подальшого розвитку.

Першочергове завдання статистичного дослідження конкурентного середовища полягає у вивченні складу конкурентів на даному ринку, що вимагає вивчення інших складових конкурентного середовища та виявлення факторів, що впливають на конкурентне середовище в певних умовах місця і часу.

Проблеми діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища, аналізу конкурентних позицій підприємств та факторів впливу на конкурентне середовище знайшли відображення у наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених [3,6,12,13]. Особлива увага приділяється науковцями та практиками вивченню кола і змісту факторів та формуванню основних складових конкурентоспроможності на різних ієрархічних рівнях [2,4,7,8].

На сьогодні існує багато поглядів на визначення складових та факторів, які здійснюють вплив на конкурентне середовище підприємства. Проте можна констатувати, що досі залишається невирішеною проблема розрізнення понять «складові» та «фактори» конкурентного середовища, що негативно впливає на вивчення економічної категорії «конкурентне середовище».

Мета дослідження. Розмежувати поняття «складові» та «фактори» конкурентного середовища, що в теоретичному плані сприятиме більш глибокому розумінню природи конкурентного середовища, а у практичному – дозволить виділити ті характеристики, які є важливими для оцінки стану та вивчення закономірностей розвитку конкурентного середовища з метою прогнозування його подальшого розвитку.

База готовых работ: