logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

3.2. Пропозиції щодо покращення інвестиційної діяльності ТОВ Українсько-Канадського науково-виробничого центру "ТехноКомунЕколог"

3.2.  Пропозиції щодо покращення інвестиційної діяльності ТОВ Українсько-Канадського науково-виробничого центру "ТехноКомунЕколог"

Розвиток ринкових відносин в Україні суттєво змінює економічне середовище функціонування підприємств. Головною ознакою цього середовища є конкуренція товаровиробників, які набули повної самостійності та відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності. Це передбачає обов’язкове виконання зобов’язань підприємств перед бюджетом та іншими суб’єктами господарювання.

Практика господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та не виконання фінансових зобов’язань перед контрагентами, у них накопичилися великі обсяги заборгованостей. Дотримання розрахунково-платіжної дисципліни суб’єктами господарювання безпосередньо залежить від їх платоспроможності.

На платоспроможність підприємств впливає: своєчасне надходження в розпорядження суб’єктів господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх використання; рух коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

 

 

Методи оптимізації дефіциту грошей залежить від характеру цієї дефіцитності – короткострокової чи довгострокової. Збалансованість дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді досягається шляхом використання «Системи прискорення-уповільнення платіжного обороту». Суть цієї системи полягає в розробці на підприємстві організаційних заходів щодо прискорення залучення коштів і уповільненню їх виплат. Прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок наступних заходів:

 

 

Основні етапи впровадження проекту наведені в таблиці 3.1

Таблиця 3.1

Основні етапи впровадження проекту


 

Таким чином, з боку ТОВ «ТехноКомунЕколог» може погрожувати: нестабільність політичної ситуації в Україні; нестабільна і суперечлива система законодавства в Україні, високі темпи інфляції, часте введення нових податків і ліцензій, що впливає на собівартість послуг і робить скрутним середньо-та довгострокове планування;

До ризиків внутрішнього середовища ТОВ «ТехноКомунЕколог» можна віднести: незадовільній фінансовій стан.

До комерційних ризиків слід віднести: неплатежі партнерів і затримка виконання договірних зобов'язань. Непередбачене підвищення витрат, недостатнє отримання доходів, і пр.

Ризики, пов'язані з недостатністю внутрішнього потенціалу підприємства.

Кваліфікаційний склад персоналу. Підбір персоналу повинен здійснюватися з урахуванням специфіки діяльності підприємства в цілому та особливостей виробничого процесу на кожному робочому місці. Необхідно враховувати професійні навички та кваліфікацію претендентів, а також їх психологічні особливості, вміння працювати з людьми, уживатися в колективі.

Недостатність ресурсів підприємства для здійснення планових завдань.

Грамотне прогнозування і планування з урахуванням нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; коригування планових показників залежно від змін різних чинників, що впливають на господарську діяльність; здійснення контролю над виконанням плану.

Технічні можливості і техніка.Підбір технічного оснащення підприємства повинен здійснюватися з урахуванням сучасних тенденцій на ринку спеціалізованого обладнання, особливостей виробничого процесу і планованих обсягів випуску.

База готовых работ: