logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Транспортна курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ. 3

1. Постановка завдання на курсове проектування. 9

2.  Теоретичні засади побудови опорного плану перевезень вантажу та методи їх оптимізації 12

2.1. Метод північна – західного кута. 12

2.2. Симплексний метод оптимізації транспортних перевезень. 16

2.3. Угорський метод розв'язання транспортної задачі по призначення. 20

3. Розрахункова частина. 25

Висновки. 44

Список використаних джерел. 51

Вступ

У стратегії посткризового розвитку України транспорт відіграє одну з ключових ролей. Безперебійно діюча система транспортних комунікацій є матеріальною основою, без якої досягнення стійкого економічного зростання неможливе. В Україні транспортна діяльність робить суттєвий внесок у створення валової доданої вартості (ВДВ) - за даними Державної служби статистики України, її частка становить 13 %, а вартість основних засобів виробництва (за первинною оцінкою) - 35 % від загальної вартості виробничого потенціалу країни, середньооблікова кількість штатних працівників галузі складає понад 935 тис. осіб. Комплексні заходи щодо розвитку транспортної галузі у посткризовий період є стратегічно важливими і передбачають реалізацію інфраструктурних і транспортних проектів, серед яких - реконструкція аеропортів, будівництво мостів, доріг, тунелів, розмежування пасажирських і вантажних залізничних маршрутів та запуск високошвидкісних поїздів у денний час, переоснащення портів, побудова ланцюга міжнародних логістичних центрів, подальша розбудова мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК), які забезпечували б ефективніше сполучення між Європою та Азією територією України.

Значна частина наявного потенціалу транспортної галузі задіяна у виконанні транзитних перевезень з використанням вигідного географічного розташування країни та проходженням її територією як міжнародних критських транспортних коридорів, так і транспортних осей у напрямках "Північ-Південь" і "Схід-Захід", коридорів ТКАСЕСА та нових міжконтинентальних транспортних маршрутів, зокрема швидкісних з Азії до Європи. Враховуючи, що вплив МТК відчутний на відстані до 200 км, на прилеглих територіях найбільших пунктів пропуску через державний кордон на залізничному і автомобільному транспорті доцільно створювати нові високоякісні центри з надання логістичних послуг (нині 90 % об'єктів ринку логістичних послуг України зосереджено в Київській області, а загальна ємність цього ринку в Україні оцінюється у близько 2,5 млрд. євро). Подальшого розвитку потребує система мультимодальних перевезень, до якої залучається не лише залізничний транспорт, а й, насамперед, автомобільний та поромні переправи. Розвиткові сучасної мережі вантажних логістичних центрів в Україні сприяє також розгалужена система морських торговельних портів (МТП), які у більшості своїй є універсальними, тоді як у сучасних умовах зростає попит на спеціалізовані порти і термінали, які можуть надавати ефективніші спеціалізовані послуги. Існують потенційні можливості внутрішніх водних артерій Дніпра та інших річок, системи морських шляхів, що включає і другу чергу глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай-Чорне море, створюваного Україною у нижній частині русла Дунаю. Сприятиме відновленню економічного розвитку багатьох регіонів України виконання Угоди між Кабінетом  Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок і умови плавання суден внутрішніми водними шляхами, проект якої підписаний у 2011 році . Реалізація положень Угоди дозволить відродити пасажирські і вантажні перевезення між країнами (залучається також Білорусь) через Азовське море до портів Дону, Волги, Дніпра, Десни, інших річок.

Слід зазначити, що органи державної виконавчої влади України останнім часом приділяють більше уваги питанням реалізації наявного та розвиткові транзитного потенціалу країни. Ці завдання входять до складу трьох важливіших рамкових напрямків реалізації національних проектів, на їх виконання передбачається залучити близько 10 млрд дол. США приватних інвестицій.

Належну роль у посткризовому розвитку економіки транспортна галузь України може виконати тільки, якщо вона, після відповідного реформування, поступово інтегруватиметься у європейську та світову транспортну мережу. Надійні міжнародні транспортні комунікації створюють необхідні умови для прискореного розвитку всієї глобалізованої економіки.

Їх прогресивна трансформація в Україні сприятиме також вирішенню найважливіших завдань сьогодення у зовнішньоторговельних операціях й дозволить збільшити обсяги міжнародних перевезень. Важливим тут вбачається дотримання вимог євростандартів, зокрема, поступовий перехід до всеосяжного використання електронного документообороту та електронного цифрового підпису, пов'язаних з перевезенням вантажів залізничним транспортом. Тому інтеграція національної транспортної інфраструктури в єдину транснаціональну мережу стає державним пріоритетом дій на найближчі роки.

Актуальною є загальна модернізація транспорту України, зокрема її залізничної галузі з тим, щоб вона відповідала європейським стандартам як за швидкістю та якістю перевезень вантажів, так і за комфортністю обслуговування пасажирів. Заходи щодо інтеграції залізниць України до транспортної мережі ЄС передбачають активніше співробітництво у розбудові колії 1520 мм на території Західної Європи, а також модернізацію існуючої в Україні колії європейського зразка, що пролягає до Ковеля. На відміну від організації залізничного транспорту в більшості країн Європи вітчизняна характеризується відсутністю розмежування пасажирського та вантажного залізничного руху, неповною електрифікацією залізниць, нерозвиненістю потрібної логістичної системи перевезень тощо. За відомчою інформацією, капітального оновлення вимагає практично весь рухомий склад залізничного транспорту - від тягових засобів до вагонів для вантажних і пасажирських перевезень. Рівень зношеності основних засобів дорівнює 80-90 %, у т. ч. тепловозів - 97 %, електровозів - 90 %, приміського рухомого складу - 90 %  (зношеність вантажних вагонів оцінюється у понад 80 %, із загальної кількості пасажирських вагонів у понад 7 тис. од., лише 2 тис. мають кондиціонування), що гальмує інтенсифікацію вантажних перевезень та впровадження швидкісного пасажирського руху. Потрібна повна реалізація вимог семирічної програми Укрзалізниці щодо системного впровадження швидкісних денних пасажирських поїздів. Нею передбачено, що на першому етапі створюється швидкісний транспортний коридор Львів-Донецьк-Харків, на якому відпрацьовуватимуть розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів. У подальшому сформують внутрішньодержавні пріоритетно пасажирські, суто пасажирські, а також вантажні транспортні коридори. Тому матеріально-технічна база транспортних галузей потребує оновлення і розвитку, що пов'язане з великими фінансовими витратами. Так, за даними Укрзалізниці, вартість одного вантажного електровоза коливається від 31 до 38 млн грн, пасажирського - від 5 до понад 70 млн грн. Не відповідають європейським стандартам більшість автомобільних доріг України, через поганий стан автодорожньої мережі держава щорічно втрачає близько 32 млрд. грн.

Потрібна розбудова не менше як 6 тис. км автобанів із загальними витратами як мінімум 30 млрд дол. Разом з тим, дорожнє будівництво є невід'ємною частиною і одним з ефективних механізмів прискореного економічного розвитку країни. Іншим важливим напрямом посткризового розвитку автомобільно-транспортної системи є нарощування обсягів випуску вітчизняними підприємствами автомобільної техніки для вантажних і пасажирських перевезень з урахуванням вимог євростандартів до економічності та охорони довкілля. Значний потенціал має Україна у нарощуванні випуску великовантажних автомобілів на Кременчуцькому автозаводі, автобусів та карет швидкої допомоги (разом з французькою компанією "Рено") на Львівському, автобусів на підприємствах корпорації "Богдан" (насамперед, серії А 801), легкового транспорту (у тому числі у співробітництві з відомими іноземними компаніями) на Запорізькому та інших автозаводах країни. Актуальною залишається проблема організації виробництва вітчизняного автомобільного тягача сідельного типу.

Україна має значний потенціал розвитку авіаційного транспорту та нарощування обсягів вантажних і пасажирських перевезень повітряним флотом іноземного і вітчизняного виробництва. Але для реалізації цього потенціалу важливими є адаптація законодавства до європейських стандартів, оновлення матеріально-технічної бази, модернізація аеропортової інфраструктури. Очікувана ратифікація Кейптаунської конвенції сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази авіаційних підприємств України.

Швидкість та ефективність міжнародних вантажних перевезень через пропускні пункти та морські порти України можуть суттєво зрости, якщо вирішити питання скоординованого розвитку припортових залізничних станцій, скоротити час здійснення процедури контролю та оформлення вантажу, насамперед, контейнерів в портах (нині в Одеському МТП витрачається 6,5, а в Іллічівському - 10 годин , тоді як цей час можна довести до 4 годин). Доцільним вбачається не тільки всебічно розвивати транспортну мережу для задоволення зростаючого попиту на транспортні послуги, але й забезпечити цей розвиток при найменшому негативному впливі на довкілля. Не випадково на Міжнародному форумі у Лейпцигу (травень 2011 р.) керівники транспортних галузей 52 країн світу висловлювали думку, що цей сектор має задовольняти зростаючий попит на високоякісні перевезення та водночас зменшувати несприятливий вплив на зміну клімату, якість повітря, здоров' я людей і природне середовище .

Транзит становить суттєву частку (40,8 %) у структурі зовнішньоекономічних вантажопотоків, що прямують через кордони України. Це обумовлено вигідним геополітичним розташуванням України, активним розвитком на її території міжнародних транспортних коридорів (МТК), а також наявними потужностями з переробки транзитних вантажів у морських торговельних портах, забезпеченням трубопровідним транспортом транзиту вуглеводневої сировини Російської Федерації до європейських країн та Туреччини, поступовим покращенням стану автомобільних доріг, відродженням авіаційної галузі. Проте на різних видах транспорту вказана частка варіює від 0-0,1 % (річковий та інші види транспорту) до 78,4 % (трубопровідний транспорт).

Як зазначається у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», транзитний потенціал країни недовикористовується: вантажопотік між Європою й Російською Федерацією через Білорусь у 5 разів вищий, ніж через Україну. Якщо у 2007 р. (рік з найвищими показниками за останнє десятиріччя, табл. 2) загальні обсяги транзиту вантажу становили майже 387 млн т, то у 2011 р. – лише 151,2 млн. т, тобто у понад 2,5 разу менше. Тоді як у Комплексній програмі утвердження України як транзитної держави на 2002-2010 рр. було передбачено досягнення транзитного вантажопотоку територією України у 2010 р. в обсязі 247 млн. т, що у понад 1,5 разу більше фактичного обсягу.

Аналіз динаміки транзитних вантажопотоків територією України у 2005-2011 рр. за видами транспорту  свідчить, що без урахування трубопровідного транспорту обсяги перевезень залізничним транспортом складають левову частку вантажопотоків (90,2 % у середньому за період). За аналізований період відбулось зменшення обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом на 33,5 %, що пов’язано з переключенням таких перевезень на морський та автомобільний види транспорту.

Так, обсяги перевезень, що здійснюється автомобільним транспортом, зросли у 7,9 разу, а їхня частка у структурі транзитних потоків зросла більше ніж вдесятеро; обсяги перевезень, що здійснюються морським транспортом, зросли з 3,8 млн. т до 3,9 млн т, їхня частка у загальних обсягах транзитних перевезень вантажів збільшилась з 4,9 % до 6,7 %.

Відбувається динамічне використання повітряного простору України: за аналізований період обсяги перевезень транзитних вантажів авіаційним транспортом зросли удвічі (з 1,4 тис. т до 2,8 тис. т), однак їхня частка у структурі загальних перевезень вантажів залишається мізерною.

У період з 2005 по 2008 рр. відбувалося зростання обсягів транзитних вантажів, що перевозилися річковим транспортом (в 7,4 разу), яке у подальшому повністю було втрачене під впливом фінансово-економічної кризи. Перш за все були втрачені транзитні вантажопотоки, що прямували через річкові порти України з країн Європи (Албанії) та Канади до країн СНД (Російської Федерації та Казахстану) у прямому напрямку та з країн СНД (Російської Федерації, Казахстану та Узбекистану) до країн ЄС (Греції, Італії), Європи (Албанії), Азії (Сирійської Арабської Республіки) та Африки (Анголи) у зворотному напрямку.

Привертає увагу процес активного розвитку т.зв. інших транзитних перевезень в останні два роки, що пояснюється активним розвитком перевезень у змішаному сполученні (інтермодальних, комбінованих), у т.ч. у напрямку Південь-Північ за участю поїздів комбінованого транспорту «Вікінг» та ZUBR.

Суттєво змінюється географія транзитних вантажних перевезень. Якщо у 2007 р. частка країн СНД у транзитних перевезеннях територією України складала 63,2 %, ЄС – 5,3 %, інших країн – 31,6 % (розрахунки зроблено без урахування трубопровідного транспорту), то вже у 2010 р. ці показники становили відповідно 85,4; 6,2 та 8,4 %. Тобто спостерігається поступова концентрація транзитних послуг України на теренах СНД (насамперед, Російської Федерації) і ЄС, що слід оцінювати як позитивний фактор розвитку транзитного потенціалу України.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок

написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных,  диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказать контрольную работу, дипломная работа на заказ, заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказать курсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ

База готовых работ: