logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС - курсова робота

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС ЯК УПРАВЛІНСЬКА КАТЕГОРІЯ   4

1.1.Поняття державотворчого процесу та підходи до його визначення. 4

1.2. Ознаки державотворення. 7

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 11

2.1. Конституційне забезпечення державотворчих процесів. 11

2.2. Державотворчий процес до проголошення незалежності України. 15

2.2. Державотворчий процес сьогодення. 20

ВИСНОВОК.. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 30


 

ВСТУП

Державотворення як процес має загальні риси та особливості для кожної країни, народу і суспільства. Відповідно до цього українське державотворення має свої характерні ознаки. Шлях українського народу щодо розвитку своєї державності й формування та становлення суспільно-політичних інститутів, організації влади й управління є індивідуально-конкретний та показовий.

Теоретико-прикладні та методологічні основи термінів “держава” та “державотворення” досліджують юридичні, політологічні, економічні, історичні та філософські науки. Варто акцентувати увагу на тому, що останнім часом в Україні опубліковані спеціалізовані навчальні посібники з проблематики державотворення. У галузі науки “Державне управління” слід виділити наукові дослідження, які висвітлюють теоретико-методологічні засади державотворення в Україні, загальну характеристику державотворення, управлінський аспект етнополітичних державотворчих процесів в Україні та етнонаціональні чинники державотворення, регіональні особливості державотворення в Україні.

Державотворчий процес в Україні є багатоманітним явищем, основними  критеріями дослідження якого є історичний і політико-правовий аспекти. Саме цей процес нерозривно пов’язаний із пошуком елементів  інституціоналізації глави держави, який би забезпечував цілісність і міцність  держави, консолідацію нації, економічне і культурне піднесення.

Динамічність суспільних трансформацій комплексно впливає на формування культури, мови, традицій, історичної пам’яті, національних цінностей суб’єктів матеріального й духовного виробництва. При розбудові

правової держави, громадянського суспільства необхідно зосередитизусилля на формуванні нових ціннісних орієнтацій, у центрі яких має бутиутвердження національної самосвідомості суб’єктів державотворення як

комплексної й, у кінцевому підсумку, визначальної ідеї багатоаспектних сторін державницької ідеології. У національній самосвідомості управліських кадрів інтегративно зосереджена сутність всіх духовних процесів і змін, які визначально впливають на складні й суперечливі процеси суспільного виробництва, ролі людини як суб’єкта державотворення на шляхах утвердження нових вимірів суспільного сучасного поступу.

Метою даної роботи є вивчення державотворчого процесу, його особливостей.

Об’єктом дослідження є державотворчий процес вцілому, а предметом дослідження виступає державотворчий процес України.

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання:

  1. Дати визначення поняттю державотворчий процес, підходи до його визначення;
  1. Охарактеризувати ознаки державотворчого процесу
  1. Охарактеризувати державотворчий процес в Україні.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування тощо.

У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно – ретроспективний, формально – логічний, системного підходу, порівняльно – правовий та інші методи дослідження.

Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел.

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов, , написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике

 


 

База готовых работ: