logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Аудит основних засобів - курсова

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

  1. 1. Організація аудиту основних засобів.…………………………...………5
  1. 2. Нормативно-правові документи, які регламентують облік основних засобів..…………...…………...9
  1. 3. Методичні аспекти аудиту основних засобів.……...………………….13
  1. 4. Аудит надходження, ремонту та амортизації основних засобів……..24

ВИСНОВКИ……...…………...……...………………………………………….33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.……...…………………………….36

ДОДАТКИ……...…………...……...……………………………………………40


 

ВСТУП

Для здійснення будь-якого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, становить його основні засоби. Вони виступають визначальною складовою усієї господарської діяльності підприємства.

Основні засоби є необхідним фактором будь-якої господарської діяльності підприємства. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Основні засоби відіграють велику роль в процесі виробництва і є одним із джерел впливу на кінцевий фінансовий результат діяльності будь-якого підприємства.

Питання здійснення аудиту основних засобів займають важливе практичне значення на підприємствах. Основним засобам на підприємствах відводиться важлива роль, а тому необхідно проводити перевірку їх надходження та вибуття.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3]. Це положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Основні засоби являють собою матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, а також надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].

Аудит основних засобів є складовою частиною загального аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.

Питання аудиту основних засобів розглядалось багатьма відомими вченими та практиками у сфері бухгалтерського обліку. Особливо слід виділити праці таких провідних економістів, як В.В. Немченко, В.Г. Швець, Н.М. Ткаченко, М.Т. Білуха, Т.А. Бутинець та ін.

Об’єктом дослідження роботи є основні засоби.

Предметом дослідження є методика та організація аудиту наявності та надходження основних засобів.

Метою курсової роботи є дослідити особливості проведення аудиту наявності та надходження основних засобів.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

-   вивчити організацію аудиту основних засобів;

-   навести нормативно-правові документи, які регламентують облік основних засобів;

-   дослідити методичні аспекти аудиту основних засобів;

-   вивчити особливості аудиту надходження, ремонту та амортизації основних засобів.

При написанні роботи було використано такі методи, як: аналіз, синтез, вибіркове спостереження, узагальнення, моделювання, метод угрупувань, графічний метод.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат


База готовых работ: