logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Аудит податкового обліку податку на прибуток - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ І.  Організація і методика правильності нарахування та сплати податку на прибуток підприємства. 5

1.1. Застосування аудиторських методів для перевірки оподаткування прибутку підприємства. 5

Розділ 2.  Організація бухгалтерського обліку та аналіз оподаткування прибутку на ПАТ "Укрелектроапарат". 26

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ "Укрелектроапарат". 26

2.2. Склад доходів та витрат, порядок їх визначення. 34

2.3 Застосування аудиторських методів для перевірки формування та оподаткування прибутку підприємства. 45

Розділ 3.  Шляхи покращення організації обліку та складання звітності з податку на прибуток підприємства ПАТ "Укрелектроапарат". 53

Висновки. 57

Список використаної літератури. 58

Додатки…………………………………………………………………………...60

 

Вступ

Розвиток ринкових відносин  вплинув  на  відповідний  розвиток податкової  системи  України  і  господарської діяльності. На сьогодні нормативна база регламентуюча механізми регулювання господарської діяльності залишається недосконалою та потребує удосконалення.   Тому   при   подальшій   зміні механізмів регулювання за необхідне системно проаналізувати чинні норми та їхнє практичне застосування. Особливо актуальним є питання приведення нормативно-правових актів України, що регулюють податкові відносини.

Дослідженню й розвитку правового забезпечення законодавства України з питань оподаткування відводилось значне місце в працях багатьох учених, зокрема: Васильців Т. Г., Костенко О. О., Замойський І. Є., Шунькін Ю. В., Вдовенко М. М., Дудник Л. М., Корецький О. М. та інші.

Податки є одним із найважливіших фінансових регуляторів економічних процесів, за допомогою яких органи законодавчої і виконавчої влади формують систему фінансових відносин із підприємствами. Оскільки податки як примусові платежі зменшують обігові кошти підприємств, то останні зацікавлені у розробці і вживанні певних заходів щодо зменшення їх негативного впливу на власну господарську діяльність. Тобто йдеться про об’єктивну необхідність виявлення впливу податків на функціонування підприємств і, відповідно, наукового обґрунтування вибору стратегії їх розвитку з урахуванням податкового чинника.

Система податкового обліку, яка існує в Україні і визначається системою чинного законодавства, передбачає використання системи бухгалтерського обліку підприємства як основного джерела інформації для визначення податкових зобов'язань. Тому здебільшого саме працівники бухгалтерської служби підприємства виконують функції «податкових рахівників» і визначають та узгоджують суми податкових зобов'язань, що підлягають сплаті.

Тому аудит податкового обліку підприємства розглядається як складова частина аудиту системи бухгалтерського обліку і має на меті досягнення комплексності звітних результатів про стан фінансово-господарської діяльності підприємства та достовірність його відображення в системі бухгалтерського обліку.

Основними завданнями аудиту податкового обліку підприємства є перевірка:

1)      виконання вимог щодо реєстрації підприємства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів як платників податків;

2)      дотримання вимог чинного законодавства щодо переліку, розміру та термінів сплати обов'язкових податків, зборів (обов'язкових платежів);

3)      стану податкового обліку, правильності документування господарських операцій, відповідності та ув'язки даних бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

4)      дотримання термінів подання податкової звітності та сплати обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;

5)      правильності самостійного нарахування підприємством, якщо є потреба, штрафних санкцій за  несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань, а також подання уточнених податкових декларацій та розрахунків;

6)      стану та використання активів підприємства й своєчасності повернення надмірно сплачених коштів до бюджету або державних цільових фондів.

При проведенні аудиту слід керуватися законами України та іншими нормативними документами, що регулюють питання податків, які діяли на час нарахування та сплати податків.

Одним із важливих чинників розв'язання економічної кризи в суспільстві є удосконалення системи оподаткування. Завдання аудитора — перевірити правильність обчислення податків і платежів та своєчасність і повноту їх сплати.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: