logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Облік і аудит - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..

3

1. Збалансованість і її використання в економіці. Основне бухгалтерське  рішення. Бухгалтерський баланс, його значення і структура............................

5

2. Управлінський облік у менеджменті. Системи калькулювання витрат.....

11

Практичне завдання…………………………………………………………….

17

Висновки………………………………………………………………………...

42

Список використаної літератури………………………………………………

44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Управління являє собою цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування. З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки першочерговим стає завдання організації зазначених відносин. Це стосується також і бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності – важливих функцій управління. 

Водночас бухгалтерський облік, контроль і аналіз з погляду організації їх функціонування — це не прості функції, не сума технічних прийомів, а об’єктивно зумовлений порядок облікових, контрольних та аналітичних процедур, що їх виконують із даними, аби дістати необхідну інформацію.

З 2000 року в Україні відбувається реформування бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, затверджені План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Названим наказом встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності визначення теоретичних положень щодо ведення бухгалтерського обліку, зокрема складання бухгалтерського балансу та здійснення управлінського обліку у менеджменті.

Об’єктом дослідження є підприємства певних галузей економіки.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, методологічні та практичні проблеми бухгалтерського обліку та документального оформлення діяльності підприємств.

Метою дослідження є встановлення особливостей бухгалтерського обліку та документального оформлення діяльності підприємств.

Для реалізації поставленої мети нами були поставлені і вирішені наступні завдання:

- розглянуто теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

- використання бухгалтерського балансу, його значення і структури;

-         визначено основні проблеми управлінського обліку у менеджменті;

-         визначено особливості та специфіку системи калькулювання витрат;

-         розглянуто особливості документального оформлення бухгалтерської звітності на підприємстві;

Інформаційною базою є праці вітчизняних фахівців, періодичні видання, статистичні збірки та звітні матеріали акціонерного товариства закритого типу "Дніпро".

База готовых работ: