logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Облік розрахунків з покупцями і замовниками - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………..…………..…………..…...3

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з покупцями та замовниками…...5

2. Економічно-правовий аналіз і огляд спеціальної літератури……………11

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства..……………...17

4. Первинний облік розрахунків з покупцями і замовниками……………...27

5. Особливості синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками.………………………..…..………………………31

6. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з покупцями і

замовниками…………………………………………………………………...34

Висновки та пропозиції……………………………………………………….37

Список використаних джерел………………………………………………...39

Додатки………………………………………………………………………...42

 

ВСТУП

В процесі господарської діяльності у підприємств постійно виникає потреба у проведенні розрахунків з контрагентами, а також з бюджетом та податковими органами. Тому розрахунки відіграють важливу роль при врегулюванні господарських відносин між суб’єктами господарювання. Від їх своєчасності залежить розвиток економіки, так як кожне підприємство є структурною одиницею всього господарського механізму.

Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниженню темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.

Необхідність синтезу системи оперативного управління дебіторською заборгованістю підприємства обумовлена наявністю практичних потреб фінансового управління, які пов'язані з виживанням як окремого підприємства, так й економічної системи держави в цілому.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками розглядаються в працях вітчизняних вчених, таких як: Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Голова С.Ф., Дем’яненка М.Я., Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Сопко В.В., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших.

Предметом дослідження роботи є особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.

Об’єктом дослідження виступає ВАТ «Зелений Гай», яке займається вирощуванням зернових та технічних культур, а також фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв та прянощів.

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних та практичних аспектів обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

-   вивчити економічну теоретичні основи обліку розрахунків з покупцями та сутність розрахунків з покупцями та замовниками;

-   провести економічно-правовий аналіз і огляд спеціальної літератури;

-   дослідити особливості первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками;

-   вивчити особливості синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками підприємства;

-   навести шляхи удосконалення обліку розрахунку з покупцями і замовниками.

При написанні роботи були використані методи порівняльного аналізу, синтезу, графічний метод, а також методи систематизації та узагальнення.

Інформаційну основу дослідження сформували матеріали періодичних та Інтернет-видань, науково-практичних конференцій, нормативні та довідкові матеріали, а також звітні дані підприємства за 2010-2012 роки.

Структура роботи обумовлена обраною темою, і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та пропозицій, списку літератури та додатків.

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

База готовых работ: