logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Організація аналізу чистого доходу - курсова робота

Заказывай работу ТУТ

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЧИСТОГО ДОХОДУ…………….

5

РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ………………………………………………………………….

10

2.1. Планова інформація………………………………………………….

10

2.2. Нормативні дані……………………………………………………….

11

2.3. Фактична інформація………………………………………………….

12

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ЧИСТОГО ДОХОДУ…………..

16

3.1. Прийоми аналізу………………………………………………………

16

3.2. Оцінка стану………………………………………………………….

20

3.3. Аналіз структури чистого доходу…………………………………..

29

3.4. Аналіз впливу факторів на чистий доход……………………………

31

РОЗДІЛ ІV. ВИЯВЛЕНІ РЕЗЕРВИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ ЧИСТОГО ДОХОДУ…………………………………

37

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………....

46

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..

49

ВСТУП

Актуальність теми: Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмів функціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарювання вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, використовуваних у системі керування. Перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв’язках, має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб’єктів, об’єктивні закономірності формування і використання доходів цих суб’єктів.

В умовах товарно-грошових відносин основним показником, що характеризує результат виробничо-господарської діяльності підприємства, є доход. З доходами підприємства зв’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Усе це додає даній роботі підвищену актуальність і значимість.

В умовах ринкової економіки одержання доходу є безпосередньою метою виробництва. Доход створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів допомагає переборювати наслідку ризику, зв’язаного з реалізацією товарів на ринку.

Для підприємства доход є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості.

Таким чином, основна мета курсової роботи вивчити організацію аналізу чистого доходу.

Виходячи із актуальності теми та мети роботи завданнями даної роботи є:

-         вивчення економічного змісту чистого доходу;

- ознайомлення із інформаційними ресурсами (плановою інформацією, нормативними даними, фактичною інформацією) для здійснення аналізу;

- аналіз чистого доходу;

- вивчення прийомів аналізу;

- здійснення оцінки стану;

- аналіз структури чистого доходу;

- аналіз впливу факторів на чистий доход;

- виявлення резервів при формуванні та використанні чистого доходу.

Об’єктом даної роботи є ЗАТ «Рівненська кондитерська фабрика».

Предметом дослідження є аналіз чистого доходу ЗАТ «Рівненська кондитерська фабрика» та виявлення резервів його підвищення.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі  використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії – для оцінки отриманих фактичних значень показників у динаміці та в порівнянні з нормативними; наукової абстракції - при виділенні найбільш важливих показників оцінки фінансового стану підприємств серед наявної в літературних та нормативних джерелах значної їх кількості; спостереження, групування, узагальнення – в процесі розробки  остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти, що діють в Україні, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, зведені статистичні матеріали Державного комітету статистики України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали періодичної преси, а також дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності ЗАТ «Рівненська кондитерська фабрика», опрацьовані автором особисто.

База готовых работ: