logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Управлінський облік - відповіді на білети

Заказывай работу ТУТ

Зміст

1.      Основні етапи становлення та розвитку управлінського обліку. 3

2.      Що є предметом та методом управлінського обліку?. 5

3.      Які основні функції управлінського обліку?. 6

4.      Принципи управлінського обліку. 6

5.      Відмінності між фінансовим та управлінським обліком.. 7

6.      Які основні методологічні засади класифікації доходів і витрат відповідно до вимог П(С)БО?. 8

7.      Які основні ознаки вітчизняної класифікації витрат?. 10

8.      Як класифікуються витрати для прийняття управлінських рішень?. 12

9.      Як розраховується коефіцієнт реагування витрат? Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат. 13

10.         Які основні методи побудови функції витрат?. 14

11.         У чому полягає сутність позамовного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?. 16

12.         У чому полягає сутність попередільного методу обліку витрат і яка сфера його застосування?. 16

13.         У чому полягає сутність простого (однопередільного) методу обліку витрат і яка сфера його застосування?. 18

14.         У чому полягає сутність методу стандарт-косту?. 19

15.         З якою метою здійснюють зведений облік витрат?. 23

16.         Які основні особливості методу (системи) директ-костинг?. 23

17.         У чому полягає практичне застосування системи директ-костинг?. 25

18.         Що таке маржинальний дохід? Які особливості його рахунку?. 25

19.         У чому полягають переваги розвинутого директ-костингу?. 26

20.         У чому полягає методика багатоступеневого покриття постійних витрат?. 26

21.         У чому полягає сутність аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку?. 27

22.         Назвіть припущення, які покладені в основу аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 27

23.         Які методи використовуються під час проведення аналізу «витрати — обсяг — прибуток»?. 28

24.         Назвіть графіки, які дають змогу проілюструвати взаємозв’язок «витрати — обсяг — прибуток», та поясніть їх призначення. 30

25.         У чому полягає сутність коефіцієнта запасу міцності?. 31

26.         Назвіть основні елементи нормативного методу обліку витрат і калькулювання. 31

27.         Сутність і сфера застосування методу документування відхилень. 32

28.         Сутність і сфера застосування методу партіонного розкрою. 32

29.         Сутність і сфера застосування інвентарного методу. 32

30.         Яким чином аналізуються відхилення від норм витрат?. 32

31.         Які критерії дозволяють розглядати інформацію як релевантну?. 35

32.         Назвіть основні види поточних рішень. 35

33.         На чому базується аналіз інформації для прийняття рішення щодо спеціального замовлення?. 36

34.         Які дані є релевантними у процесі прийняття рішення щодо розширення або скорочення діяльності?. 36

35.         Поясніть послідовність дій у процесі прийняття рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні. 36

36.         Назвіть методи, за допомогою яких можна встановити ціну продажу продукції, та поясніть їх сутність. 37

37.         Назвіть основні етапи процесу бюджетування. 38

38.         Назвіть основні функції бюджетів та поясніть їх сутність. 39

39.         Які існують види бюджетів?. 40

40.         Що таке бюджетний період? Який проміжок часу він може охоплювати?. 40

41.         В якій послідовності відбувається формування зведеного бюджету?. 41

42.         За якими напрямами можна визначити відхилення фактичного результату діяльності від запланованого?. 41

43.         Як і для чого складається кошторис центру витрат?. 42

44.         Як складається звіт центру витрат?. 42

45.         У чому полягають особливості складання звіту центру прибутку?. 43

46.         Особливості оцінки діяльності центру інвестицій. Основні показники оцінки. 43

47.         Дайте визначення сегмента бізнесу, охарактеризуйте класифікацію сегментів і формування їх звітності. 44

48.         Для чого обчислюються трансфертні ціни?. 45

49.         Дайте коротку характеристику методів розрахунку трансфертних цін. 45

 

 

Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат, Выполнение контрольных работ, Написание дипломных работ недорого, Написание контрольных работ , Написание курсовых работ, написание курсовой работы,  написание дипломных работ на заказ, Заказать дипломную работу по экономике, написание курсовых, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, заказать отчет по практике недорого, решение задач по математике, решение задач по экономике, заказать бизнес-план, написание контрольных по праву, выполнение курсовых работ, Заказать курсовую работу по экономике,  заказать базу данных, заказать написание программы, Дипломные работы на заказ, Заказ дипломной работы, Диплом на заказ, Заказать дипломную работу, Заказать реферат недорого, Заказать курсовую работу, Выполнение авторских научных работ, заказать контрольную работу, решение задач, заказать реферат

 

База готовых работ: