logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Семантичний диференціал - курсова робота

Зміст

Вступ                                                                                                                3

Розділ 1. Теоретично-методологічні основи семантичного диференціалу

1.1. Поняття семантичного диференціалу                                                                5

1.2. Семантичний диференціал як метод аналізу                                           10

1.3. Психосемантична структура свідомості людини                                              13

Розділ 2. Опис методу

2.1. Базові конструкти суб'єктивної класифікації побудови семантичного простору свідомості                            17

2.2. Особливості семантичного диференціалу                                                21

2.3. Відмінності організації шкал семантичного диференціалу                    23

Розділ 3. Аналіз експериментального застосування методу семантичного диференціалу                                                                                                       29

Висновки                                                                                                          35

Список літератури                                                                                           36

Додатки                                                                                                            38


 

Вступ

Актуальність теми. Кожна людина постає одночасно як індивід, як особистість, як індивідуальність і як суб’єкт, але не кожна стає автентичним суб'єктом життєдіяльності, який розкриває своє акме, тобто в людині фактор суб’єкта у самореалізацій власної сутності часто залишається на потенційному рівні. У зв’язку із відомими суспільно-політичними подіями та ціннісно-орієнтаційними трансформаціями в Україні останнім часом чимала увага приділяється вивченню закономірностей функціонування різних аспектів свідомості.

Обираючи конкретну методику емпіричного вивчення соціальних уявлень, більшість вчених доходять висновку, що оптимальним є лінгво-семантичний рівень дослідження. Саме методи психосемантики дозволяють вивчати генезис, будову й функціонування індивідуальної системи значень, яка визначає сприйняття суб’єктом світу, інших і самого себе. Індивідуальна система значень, що існує у вигляді інтеріоризованих еталонів, обумовлює пізнавальні процеси й акти соціальної поведінки.

Дослідники, роботи яких стосуються безпосередню розвитку методу семантичного диференціалу і вивчення його вимірювальних можливостей (на російській мові): Петренко В.Ф., Шмельов А.Г., Толстова Ю.Н., Дрідзе Т.М., Дудченко О.Н., Похилько В.Н., Ністратов А.А., Апресян Ю., Еткинд А.М., Кліменко А.П. і інш. Однак чисельні наукові розвідки не розкривають в повному обсязі суті та значення семантичного диференціалу. Саме цим фактом обумовлений наш вибір наукового дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретико-методологічне вивчення та аналіз результатів експериментального застосування методу семантичного диференціалу. У відповідності з метою дослідження перед нами стоять такі завдання:

- вивчення поняття семантичного диференціалу як методу аналізу та психосемантичної структури свідомості людини;

- визначення базових конструктів суб'єктивної класифікації побудови семантичного простору свідомості;

- виокремлення особливостей семантичного диференціалу;

- дослідити відмінності організації шкал семантичного диференціалу;т

- проаналізувати експериментальне застосування методу семантичного диференціалу.

Об’єкт дослідження - методи соціологічного дослідження.

Предмет дослідження – семантичний диференціал.

Методи дослідження. У роботі для виконання поставлених завдання були використані методи системного підходу, аналізута кількісного дослідження.

Джерела дослідження. У роботі ми використали навчально-методичні матеріали, зокрема посібники Белянина В.П. «Психолингвистика», Леонтьева А.А. «Основы психолингвистики» Мармоза А. Т. «Теорія статистики», Орліва А.И. «Прикладна статистика» та ін., інтернет-ресурси, друковані праці Барр В., Васильченко О. М., Петренко В. Ф., Шелестюк Е. В. та ін.

Практичне значення одержаних результатів. Окремі семантичні простори побудовані для конкретної соціальної групи або окремої особи не мають міжкультурної інваріантності і несуть диференціальні психологічні ознаки. Останнє робить можливим використання їх для об’єктивних досліджень самих різноманітних індивідуальних відмінностей. Поряд з вербальними семантичними диференціалами розроблені невербальні семантичні диференціали, що використовують як шкали графічні опозиції, живописні картини і фотографічні портрети.

 

 

заказать курсовые, заказать курсовую, заказать диплом, заказать реферат, заказать контрольную, заказать дипломную, заказать курсовую работу, заказать дипломную работу, заказать контрольную работу, курсовая на заказ, диплом на заказ, дипломная работа на заказ,  реферат на заказ, контрольная работа на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ, написание курсовых, написание рефератов,  написание контрольных работ, написание бизнес-планов, написание отчетов практики, написание шпаргалок, написание курсовых по экономике, написание рефератов, написание контрольных работ, решение задач на заказ, заказать курсовые, заказать дипломные, заказать реферат, решение примеров, решение задач по математике,  заказать дипломную работу, контрольная работа на заказ, решение контрольных, диплом на заказ, реферат на заказ, контрольная на заказ, курсовую заказать, курсовая на заказ, диплом заказать, заказать диплом, заказать реферат, заказать курсовую, заказать дипломную работу, курсовая, диплом,  заказатьконтрольную работу, дипломная работа на заказ,заказать курсовую, заказать дипломную, заказать реферат, заказатькурсовую работу, заказать контрольную, курсовая работа, контрольных, решение задач, дипломная работа, решение задачи, дипломные по психологии, контрольные работы, курсовые работы, дипломные работы, курсовая на заказ, реферат на заказ, дипломную работу на заказ, дипломная на заказ, решение контрольных работ , дипломная по экономике, курсовая по бухучету, дипломная по психологии, курсовая по праву, дипломная по праву, дипломная по экономике, написание курсовых по праву, написание рефератов по праву, написание контрольных работ по праву, решение задач по бухучету, заказать курсовые по праву, заказать дипломные по праву, заказать реферат по праву, решение примеров по праву, решение задач по праву,  заказать курсовую по психологии, заказать дипломную по психологии, заказать реферат по психологии, заказать контрольную по психологии, заказать дипломную по бухучету, заказать курсовую работу по психологии

База готовых работ: