logo (068) 202 57 83     (095) 710 36 67
help
Заявка
help
Viber
help
Skype
email_icon
E-mail
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Мы профессионально позаботимся о Вашей успешности 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Екологічне право України - контрольна робота

Заказывай работу ТУТ

План

 1. Завдання №1.....................................................................................................3
 1. Додаткове завдання..........……………………………………………………6
 1. Завдання №2.................................................................................……………8
 1. Завдання №3.....……………………………………………………………..10
 1. Список використаної літератури..................................................................13


Завдання №1

Поблизу міста Кривий Ріг в карєрі гірничозбагачувального підприємства проводились вибухові гірничі роботи. Внаслідок цього в багатьох житлових будинках повилітали шибки, стіни дали тріщини, зникла вода в колодязях. Люди стали скаржитись на погіршення стану здоров’я

Громадянин Варламов звернувся до природоохоронної прокуратури із скаргою на дії керівництва гірничозбагачувального підприємства та зажадав інформацію про регламент робіт, що проводились та їх законність.

Чи має право громадянин Варламов на отримання та поширення цієї інформації серед мешканців міста? Чи мають право місцеві жителі на компенсацію заподіяної шкоди? Вирішіть справу по суті.

Відповідно до ст.50 Конституції України: “Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.”[1; ст.50].

Отже, одним із основних конституційних екологічних прав людини є право на екологічну безпеку. Об’єктом цього права є навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів [4; ст.5]. Щоб таке середовище було безпечним для людини, воно має відповідати юридично встановленим критеріям. Йдеться, зокрема, про систему екологічних, санітарно-протиепідемічних та інших норм, нормативів, вимог, правил, заборон тощо.

 

 

 

Відповідно до ст.25 ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища , інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) — це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:

 

 

Засобом забезпечення цього права є обов’язок Міністерства навколишнього природного середовища, його органів на місцях, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, діяльність яких може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей, забезпечити вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища [7;с46].

 

 

Додаткове завдання:

Охарактеризуйте поняття управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та систему органів, що його здійснюють.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є видом діяльності органів виконавчої влади по реалізації внутрішньої і зовнішньої екологічної політики держави, її внутрішньої і зовнішньої екологічних функцій.

Це управління здійснюється на засадах, передбачених Конституцією України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, природоресурсними та іншими актами екологічного законодавства, а також законодавства, яким регулюється діяльність органів державного управління в цілому [7; с.163].

 

 

Органи спеціальної компетенції:

-         Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України);

-         Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України);

-         Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України);

-         Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України);

-         урядові органи державного управління із спеціальними повноваженнями:

а) Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція);

б) Державна служба заповідної справи;

в) Державна гідрометеорологічна служба (Держгідромет);

г) Державний комітет рибного господарства України.

Спеціальні повноваження в галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки мають також:

-         Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України);

-         Державна санітарно-епідеміологічна служба (Держсанепідемслужба);

-         Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання України);

-         Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

 

Завдання №2

Громадянин Лук’янов приїхав на свою дачну ділянку і побачив, що верхній родючий шар грунту на земельній ділянці знято. Він звернувся до дільничого інспектора міліції, який в ході опитування місцевих жителів встановив, що гумусний шар з ділянки Лук’янова та сусідньої земельної ділянки, що перебуває в віданні місцевої державної адміністрації було знято гр.Гончаровим. Разом з тим дільничий інспектор пояснив, що межові знаки не порушено та загальна площа земельної ділянки не зменшилась. А тому підстав для втручання дільничого інспектора немає, а складу правопорушення в діях Гончарова він не вбачає.

Визначте коло суспільних відносин. Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Вирішіть справу по суті.

Предметом екологічного права є відносини в галузі взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем [7; с.13]. Таким чином, визначальними для предмета екологічного права як комплексної галузі є чотири групи суспільних відносин:

 

 

Завдання №3

Кореспондент обласної газети “Пролісок” Немченко отримав завдання підготувати репортаж про біосферичний заповідник “Зелені гори”, що знаходиться на території області Будучи дельтапланеристом-любителем, він вирішив здійснити фотозйомку з повітря за тваринами, що проживають в заповіднику в місцях їх природного токування. Для того, щоб не лякати тварин він здійснював фотозйомку з висоти 180 метрів.

Інспектор територіальної екологічної інспекції Терещенко, по факту прольоту над територією заповідника склав протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст.91 КУпАП,наклав штраф на Немченка у розмірі 100 грн., зобов’язував компенсувати шкоду об’єкту природно-заповідного фонду у розмірі 1500 грн. та конфіскував дельтаплан.

Оспорюючи рішення інспектора, Немченко вказав, що він здійснював зліт та посадку за межами заповідника, а політ проводив на висоті 180 метрів, що зовсім не полохало звірів. Крім того, він здійснював своє право загального природокористування для задоволення своїх естетичних потреб, небезпеку польотом він не створював маючи 10-річний досвід дельтапланеризму.

Вирішіть справу по суті. Аргументуйте правомірність дій Немченка та Терещенка.

Ст.91 КпАП передбачено відповідальність за правопорушення, що полягає у здійсненні в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об’єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду.

 

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України//ВВР. – 1996. - №30. – ст.141.
 1. Цивільний кодекс України// ВВР. – 2003. - №№40-44. – ст.356.
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 01.05.2008 р.: - К.:Вид.Паливода А.В., 2008. – 200 с.
 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”//ВВР. – 1991. - №41. – ст.546.
 1. Закон України “Про природно – заповідний фонд”// ВВР.  – 1992. - №34. – ст.502.
 1. Закону України “Про інформацію” //ВВР. – 1992. - №48. – ст.650.
 1. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник /  За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 848 с.
 1. Екологічне право України / За ред.А.П.Гетьмана та М.В.Шульги. – Х., 2005. – 598 с.

База готовых работ: